Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0218(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0231/2009

Внесени текстове :

A6-0231/2009

Разисквания :

PV 23/04/2009 - 5
CRE 23/04/2009 - 5

Гласувания :

PV 23/04/2009 - 8.14
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0288

Протокол
Четвъртък, 23 април 2009 г. - Страсбург

5. Европейски действия в областта на редките заболявания * (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за препоръка на Съвета за европейски действия в областта на редките заболявания [COM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

Antonios Trakatellis представи доклада.

Изказаха се: Daniela Filipiová (действащ председател на Съвета) и Androulla Vassiliou (член на Комисията).

Изказаха се: Françoise Grossetête (докладчик по становището на комисията ITRE), Peter Liese, от името на групата PPE-DE, Dorette Corbey, от името на групата PSE, Frédérique Ries, от името на групата ALDE, Hiltrud Breyer, от името на групата Verts/ALE, Philip Claeys, независим член на ЕП, и Christa Klaß.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Siiri Oviir.

Изказаха се: Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou и Antonios Trakatellis.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.14 от протокола от 23.4.2009.

Правна информация - Политика за поверителност