Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0218(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0231/2009

Ingediende teksten :

A6-0231/2009

Debatten :

PV 23/04/2009 - 5
CRE 23/04/2009 - 5

Stemmingen :

PV 23/04/2009 - 8.14
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0288

Notulen
Donderdag 23 april 2009 - Straatsburg

5. Europees optreden op het gebied van zeldzame ziekten * (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende Europees optreden op het gebied van zeldzame ziekten [COM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

Antonios Trakatellis leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Daniela Filipiová (fungerend voorzitter van de Raad) en Androulla Vassiliou (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Peter Liese, namens de PPE-DE-Fractie, Dorette Corbey, namens de PSE-Fractie, Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie, Philip Claeys, niet-ingeschrevene, en Christa Klaß.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Siiri Oviir.

Het woord wordt gevoerd door Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou en Antonios Trakatellis.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.14 van de notulen van 23.4.2009.

Juridische mededeling - Privacybeleid