Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2276(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0184/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0184/2009

Συζήτηση :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0260

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

6.1. Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα I — Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0260)

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1α, του Κανονισμού).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου