Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2277(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0150/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0150/2009

Συζήτηση :

PV 22/04/2009 - 11
CRE 22/04/2009 - 11

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 6.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0273

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

6.14. Απαλλαγή 2007: Συμβούλιο (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2007
Τμήμα II – Συμβούλιο [C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0273)

Αναβάλλεται η λήψη απόφασης σχετικά με την απαλλαγή.

Αναβάλλεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1β, του Κανονισμού).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου