Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 23. aprill 2009 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

6. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

Sõna võttis Daniel Cohn-Bendit, kes esitas Euroopa Parlamendi 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva Casaca raporti (A6-0184/2009) eelseisvat hääletust silmas pidades kodukorra I lisa artikli 1 alusel taotluse, et president paluks parlamendiliikmetel, kellel on kõnealuses küsimuses otseseid majanduslikke huvisid, sellest teada anda.

Sõna võttis Gary Titley, kes palus kodukorra arikli 28 lõike 2 alusel vastata küsimusele, mille ta esitas kirjalikult parlamendi presidendile 19. märtsil 2009.

Sõna võttis Silvana Koch-Mehrin, kes tänas kõiki parlamendiliikmeid, kes kirjutasid alla kirjalikule deklaratsioonile 0001/2009.

Sõna võtsid Luigi Cocilovo, Hans-Peter Martin, Martin Schulz, Gerard Batten ja Ewa Tomaszewska Daniel Cohn-Benditi esitatud taotluse kohta.

Asepresident vastas Gary Titley'le, et tema taotlus edastatakse parlamendi presidendile, ja Daniel Cohn-Benditile, et iga parlamendiliige, kes soovib esitada majanduslike huvide deklaratsiooni, võib seda teha.


6.1. ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Parlament (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

6.2. ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kohus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

6.3. ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Kontrollikoda (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

6.4. ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ombudsman (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

6.5. ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Andmekaitseinspektor (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

6.6. ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Eurojust (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

6.7. ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

6.8. ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

6.9. ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Frontex (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

6.10. ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

6.11. ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

6.12. ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

6.13. ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

6.14. ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Nõukogu (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

6.15. ELi ametite finantsjuhtimine ja -kontroll (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika