Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2009. gada 23. aprīlis - Strasbūra

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

6. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

Uzstājās Daniel Cohn-Bendit, kurš, ņemot vērā balsošanu par P. Casaca ziņojumu (A6-0184/2009) par Eiropas Parlamenta 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšanu un pamatojoties uz Reglamenta I pielikuma 1. pantu, aicināja sēdes vadītāju lūgt deputātus, kam ir tiešas finansiālas intereses šajā konkrētajā jautājumā, darīt to zināmu.

Uzstājās Gary Titley, kurš, pamatojoties uz Reglamenta 28. panta 2. punktu, pieprasīja atbildi uz jautājumu, ko viņš rakstiski iesniedzis Parlamenta priekšsēdētājam 2009. gada 19. martā.

Uzstājās Silvana Koch-Mehrin, kura pateicās visiem deputātiem, kas parakstījuši rakstisko deklarāciju Nr. 0001/2009.

Uzstājās Luigi Cocilovo, Hans-Peter Martin, Martin Schulz, Gerard Batten un Ewa Tomaszewska par Daniel Cohn-Bendit izklāstīto pieprasījumu.

Sēdes vadītājs atbildēja Gary Titley, ka šo pieprasījumu nodos Parlamenta priekšsēdētājam, un Daniel Cohn-Bendit, ka visi deputāti, kuri vēlas aizpildīt finansiālo interešu deklarāciju, var to darīt.


6.1. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Parlaments (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu
I iedaļa - Eiropas Parlaments [C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Paulo Casaca (A6-0184/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS un REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0260).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


6.2. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Tiesa (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu
IV iedaļa - Tiesa [C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Søren Bo Søndergaard (A6-0151/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS un REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0261).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


6.3. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Revīzijas palāta (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu
V iedaļa - Revīzijas palāta [C6-0419/2008 – 2008/2279(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Søren Bo Søndergaard (A6-0152/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS un REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0262).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


6.4. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Ombuds (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu
VIII iedaļa - Eiropas Ombuds [C6-0423/2008 – 2008/2282(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Søren Bo Søndergaard (A6-0156/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS un REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0263).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


6.5. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu
IX iedaļa - Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [C6-0424/2008 – 2008/2283(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Søren Bo Søndergaard (A6-0154/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS un REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0264).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


6.6. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eurojust (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eurojust 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0161/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS un REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0265).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


6.7. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Zāļu aģentūra (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [C6-0435/2008 – 2008/2262(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0162/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS un REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0266).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


6.8. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0163/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS un REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0267).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


6.9. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0166/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS un REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0268).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


6.10. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0170/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS un REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0269).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


6.11. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0175/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS un REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0270).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


6.12. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP) (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0177/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS un REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0271).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


6.13. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0178/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS un REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0272).

Tādējādi kontu slēgšana ir apstiprināta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


6.14. 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Padome (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu
II iedaļa - Padome [C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS un REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0273).

Lēmuma par budžeta izpildes apstiprināšanu pieņemšana ir atlikta.

Tādējādi kontu slēgšana ir atlikta (sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu).


6.15. ES aģentūru finanšu pārvaldība un kontrole (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par ES aģentūru finanšu pārvaldību un kontroli [2008/2207(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A6-0148/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2009)0274).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika