Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 23 aprilie 2009 - Strasbourg

PREZIDEAZĂ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

6. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.

A intervenit Daniel Cohn-Bendit care, în perspectiva votului cu privire la raportul Casaca (A6-0184/2009) referitor la descărcarea de gestiune 2007 – Parlamentul European şi în temeiul articolului 1 anexa 1 din Regulamentul de procedură, a invitat Preşedintele să solicite deputaţilor care au un interes financiar direct în chestiunea aflată în discuţie să semnaleze acest fapt.

A intervenit Gary Titley care, în temeiul articolului 28 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, a solicitat un răspuns la întrebarea pe care a adresat-o în scris Preşedintelui Parlamentului la 19 martie 2009.

A intervenit Silvana Koch-Mehrin care a mulţumit tuturor deputaţilor care au semnat declaraţia scrisă 0001/2009.

Au intervenit: Luigi Cocilovo, Hans-Peter Martin, Martin Schulz, Gerard Batten şi Ewa Tomaszewska cu privire la solicitarea prezentată de Daniel Cohn-Bendit.

Preşedintele i-a răspuns lui Gary Titley că solicitarea sa va fi transmisă Preşedintelui Parlamentului, iar lui Daniel Cohn-Bendit că orice deputat care doreşte să facă o declaraţie de interese financiare o poate face.


6.1. Descărcarea de gestiune 2007: Parlamentul European (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007
Secțiunea I, Parlamentul European [C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE DECIZIE şi PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0260)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [vezi anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


6.2. Descărcarea de gestiune 2007: Curtea de Justiţie (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007
Secțiunea IV, Curtea de Justiție [C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Søren Bo Søndergaard (A6-0151/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE DECIZIE şi PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0261)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [vezi anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


6.3. Descărcarea de gestiune 2007: Curtea de Conturi (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007
Secțiunea V, Curtea de Conturi [C6-0419/2008 – 2008/2279(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Søren Bo Søndergaard (A6-0152/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE DECIZIE şi PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0262)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [vezi anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


6.4. Descărcarea de gestiune 2007: Ombudsmanul (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007
Secțiunea VIII, Ombudsmanul European [C6-0423/2008 – 2008/2282(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Søren Bo Søndergaard (A6-0156/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE DECIZIE şi PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0263)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [vezi anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


6.5. Descărcarea de gestiune 2007: Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2007
Secţiunea IX, Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor [C6-0424/2008 – 2008/2283(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Søren Bo Søndergaard (A6-0154/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE DECIZIE şi PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0264)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [vezi anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


6.6. Descărcarea de gestiune 2007: Eurojust (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0161/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE DECIZIE şi PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0265)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [vezi anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


6.7. Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Medicamente (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0435/2008 – 2008/2262(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0162/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE DECIZIE şi PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0266)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [vezi anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


6.8. Descărcare de gestiune 2007: Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0163/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE DECIZIE şi PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0267)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [vezi anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


6.9. Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0166/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE DECIZIE şi PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0268)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [vezi anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


6.10. Descărcarea de gestiune 2007: Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0170/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE DECIZIE şi PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0269)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [vezi anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


6.11. Descărcarea de gestiune 2007: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0175/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE DECIZIE şi PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0270)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [vezi anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


6.12. Descărcarea de gestiune 2007: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale CEDEFOP (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0177/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE DECIZIE şi PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0271)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [vezi anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


6.13. Descărcarea de gestiune 2007: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0178/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE DECIZIE şi PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0272)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [vezi anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


6.14. Descărcare de gestiune 2007: Consiliul (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007
Secțiunea II, Consiliul [C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE DECIZIE şi PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0273)

Decizia privind descărcarea de gestiune este amânată.

Închiderea conturilor este astfel amânată [vezi anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de procedură].


6.15. Gestiunea financiară şi controlul agenţiilor UE (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la gestiunea financiară și controlul agențiilor UE [2008/2207(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0148/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0274)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate