Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0098(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0210/2009

Ingivna texter :

A6-0210/2009

Debatter :

PV 22/04/2009 - 12
CRE 22/04/2009 - 12

Omröstningar :

PV 23/04/2009 - 8.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0276

Protokoll
Torsdagen den 23 april 2009 - Strasbourg

8.2. Villkor för rätten att yrkesmässigt bedriva vägtransporter ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som yrkesmässigt bedriver transporter på väg och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG [11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0276)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy