Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0099(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0211/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0211/2009

Συζήτηση :

PV 22/04/2009 - 12
CRE 22/04/2009 - 12

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 8.3
CRE 23/04/2009 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0277

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

8.3. Πρόσβαση στη αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (αναδιατύπωση) ***II (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (αναδιατύπωση) [11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0277)

Παρεμβάσεις:

Ο Michael Gahler σχετικά με τη διεξαγωγή των ψηφοφοριών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου