Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0223(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0254/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0254/2009

Συζήτηση :

PV 21/04/2009 - 17
CRE 21/04/2009 - 17

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 8.4
CRE 23/04/2009 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0278

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

8.4. Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση / τις ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων (αναδιατύπωση) [COM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0278)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0278)

Παρεμβάσεις:

Η Silvia-Adriana Ţicău (εισηγήτρια), πριν από την ψηφοφορία, επί των τροπολογιών 57, 106, 117 και 102, 60pc, και, στη διάρκεια της ψηφοφορίας, επί των τροπολογιών 109 και 124.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου