Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0223(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0254/2009

Ingivna texter :

A6-0254/2009

Debatter :

PV 21/04/2009 - 17
CRE 21/04/2009 - 17

Omröstningar :

PV 23/04/2009 - 8.4
CRE 23/04/2009 - 8.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0278

Protokoll
Torsdagen den 23 april 2009 - Strasbourg

8.4. Byggnaders energiprestanda ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda (omarbetning) [KOM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0278)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2009)0278)

Inlägg:

Silvia-Adriana Ţicău (föredragande) kommenterade före omröstningen ändringsförslagen 57, 106, 117 och 102, 60 m.d., och under omröstningen ändringsförslagen 109 och 124.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy