Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0237(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0250/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0250/2009

Συζήτηση :

PV 22/04/2009 - 13
CRE 22/04/2009 - 13

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 8.7
CRE 23/04/2009 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0281

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

8.7. Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών [COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0281)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0281)

Παρεμβάσεις:

Οι Georg Jarzembowski, Eva Lichtenberger και Gabriele Albertini (εισηγητής), σχετικά με την ψηφοφορία επί των τροπολογιών 81 και 12.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου