Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0157(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0070/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0070/2009

Συζήτηση :

PV 22/04/2009 - 17
CRE 22/04/2009 - 17

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 8.8
CRE 23/04/2009 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0282

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

8.8. Διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων [COM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Brian Crowley (A6-0070/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0282)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0282)

Παρεμβάσεις:

Η Sharon Bowles, πριν από την ψηφοφορία, ζητεί να ψηφιστεί η τροπολογία 80 ως προσθήκη στην τροπολογία 37, και ο Brian Crowley (εισηγητής), ο οποίος δεν υποστηρίζει την αίτηση αυτή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου