Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0263(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0226/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0226/2009

Συζήτηση :

PV 22/04/2009 - 19
CRE 22/04/2009 - 19

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 8.9
CRE 23/04/2009 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0283

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

8.9. Ευφυή συστήματα μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του πλαισίου για την εξάπλωση των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για τις διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς [COM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 24)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0283)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0283)

Παρεμβάσεις:

Ο Alexander Alvaro, πριν από την ψηφοφορία, σχετικά με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου