Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0247(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0220/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0220/2009

Συζήτηση :

PV 22/04/2009 - 21
CRE 22/04/2009 - 21

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0285

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

8.11. Ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές [COM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 26)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0285)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0285)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου