Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0142(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0233/2009

Ingivna texter :

A6-0233/2009

Debatter :

PV 23/04/2009 - 3
CRE 23/04/2009 - 3

Omröstningar :

PV 23/04/2009 - 8.12
CRE 23/04/2009 - 8.12
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0286

Protokoll
Torsdagen den 23 april 2009 - Strasbourg

8.12. Patienternas rättigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård [KOM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: John Bowis (A6-0233/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0286)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2009)0286)

Inlägg:

- Kartika Tamara Liotard kommenterade före omröstningen den rättsliga grunden (talmannen svarade att han skulle fatta beslut om tillåtligheten för ändringsförslagen om den rättsliga grunden efter omröstningen om de övriga ändringsförslagen). Philip Bushill-Matthews (som ersatte föredraganden) uttryckte sitt stöd för talmannens förslag.

- Philip Bushill-Matthews lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 100 (beaktades).

- Talmannen beslutade före omröstningen om det ändrade förslaget att låta ändringsförslagen om den rättsliga grunden gå till omröstning.

- Philip Bushill-Matthews yttrade sig om dessa ändringsförslag.

- Edward McMillan-Scott yttrade sig om det sätt på vilket omröstningen avlöpte.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy