Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 23 april 2009 - Straatsburg

8. Stemmingen (voortzetting)

8.1. Toegang tot de markt voor touringcar- en autobusdiensten (herschikking) ***II (stemming)

8.2. Voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van wegvervoerondernemer ***II (stemming)

8.3. Toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (herschikking) ***II (stemming)

8.4. Energieprestaties van gebouwen (herschikking) ***I (stemming)

8.5. Ratingbureaus ***I (stemming)

8.6. Rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen ***I (stemming)

8.7. Rechten van autobus- en touringcarpassagiers ***I (stemming)

8.8. Beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten ***I (stemming)

8.9. Intelligente vervoerssystemen op het gebied van het wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen ***I (stemming)

8.10. Programma Marco Polo II ***I (stemming)

8.11. Europees spoorwegnet voor een concurrerend goederenvervoer ***I (stemming)

8.12. Rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg ***I (stemming)

8.13. Patiëntveiligheid * (stemming)

8.14. Europees optreden op het gebied van zeldzame ziekten * (stemming)

8.15. Kwijting 2007: Commissie (stemming)

8.16. Kwijting 2007: zevende, achtste en negende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) (stemming)

8.17. Kwijting 2007: Europees Economisch en Sociaal Comité (stemming)

8.18. Kwijting 2007: Comité van de Regio's (stemming)

8.19. Kwijting 2007: Europese Stichting voor opleiding (stemming)

8.20. Kwijting 2007: Europees Agentschap voor netwerk- en Informatiebeveiliging (ENISA) (stemming)

8.21. Kwijting 2007: Europese Politieacademie (EPA) (stemming)

8.22. Kwijting 2007: Toezichtautoriteit voor het Europees GNSS (stemming)

8.23. Kwijting 2007: Europees Spoorwegbureau (stemming)

8.24. Kwijting 2007: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (stemming)

8.25. Kwijting 2007: Europees Bureau voor wederopbouw (stemming)

8.26. Kwijting 2007: Europees Milieuagentschap (stemming)

8.27. Kwijting 2007: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (stemming)

8.28. Kwijting 2007: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (stemming)

8.29. Kwijting 2007: Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (stemming)

8.30. Kwijting 2007: Bureau voor de grondrechten van de Europese Unie (stemming)

8.31. Kwijting 2007: Communautair Bureau voor visserijcontrole (stemming)

8.32. De uitdagingen van ontbossing en aantasting van bossen aangaan om de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit aan te pakken (stemming)

8.33. Actieplan inzake de stedelijke mobiliteit (stemming)

8.34. Actieplan intelligente vervoerssysteemssystemen (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid