Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 23. april 2009 - Strasbourg

9. Stemmeforklaringer
CRE

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Paulo Casaca - A6-0184/2009: Jim Allister, Richard Corbett, Astrid Lulling, Zuzana Roithová

Betænkning: Søren Bo Søndergaard - A6-0150/2009: Richard Corbett

Betænkning: Christofer Fjellner - A6-0148/2009: Daniel Hannan

Indstilling ved andenbehandling: Mathieu Grosch A6-0215/2009: Siiri Oviir

Indstilling ved andenbehandling: Silvia-Adriana Ţicău - A6-0210/2009: Siiri Oviir

Indstilling ved andenbehandling: Mathieu Grosch - A6-0211/2009: Siiri Oviir

Betænkning: Silvia-Adriana Ţicău - A6-0254/2009: Siiri Oviir, Syed Kamall

Betænkning: Jean-Paul Gauzès - A6-0191/2009: Siiri Oviir, Daniel Hannan

Betænkning: Michel Teychenné - A6-0209/2009: Siiri Oviir

Betænkning: Gabriele Albertini - A6-0250/2009: Siiri Oviir

Betænkning: Brian Crowley - A6-0070/2009: Siiri Oviir, Zuzana Roithová

Betænkning: Anne E. Jensen - A6-0226/2009: Siiri Oviir, Brigitte Fouré

Betænkning: Ulrich Stockmann - A6-0217/2009: Siiri Oviir

Betænkning: Petr Duchoň - A6-0220/2009: Siiri Oviir, Brigitte Fouré

Betænkning: John Bowis - A6-0233/2009: Siiri Oviir, Syed Kamall

Betænkning: Amalia Sartori - A6-0239/2009: Siiri Oviir

Betænkning: Antonios Trakatellis - A6-0231/2009: Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Bernd Posselt

Betænkning: Jean-Pierre Audy - A6-0168/2009: Ingeborg Gräßle

Betænkning: Gilles Savary - A6-0199/2009: Siiri Oviir

Betænkning: Anne E. Jensen - A6-0227/2009: Siiri Oviir

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik