Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 23. huhtikuuta 2009 - Strasbourg

9. Äänestysselitykset
CRE

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Paulo Casaca - A6-0184/2009: Jim Allister, Richard Corbett, Astrid Lulling, Zuzana Roithová

Mietintö Søren Bo Søndergaard - A6-0150/2009: Richard Corbett

Mietintö Christofer Fjellner - A6-0148/2009: Daniel Hannan

Suositus toiseen käsittelyyn Mathieu Grosch - A6-0215/2009: Siiri Oviir

Suositus toiseen käsittelyyn Silvia-Adriana Ţicău - A6-0210/2009: Siiri Oviir

Suositus toiseen käsittelyyn Mathieu Grosch - A6-0211/2009: Siiri Oviir

Mietintö Silvia-Adriana Ţicău - A6-0254/2009: Siiri Oviir, Syed Kamall

Mietintö Jean-Paul Gauzès - A6-0191/2009: Siiri Oviir, Daniel Hannan

Mietintö Michel Teychenné - A6-0209/2009: Siiri Oviir

Mietintö Gabriele Albertini - A6-0250/2009: Siiri Oviir

Mietintö Brian Crowley - A6-0070/2009: Siiri Oviir, Zuzana Roithová

Mietintö Anne E. Jensen - A6-0226/2009: Siiri Oviir, Brigitte Fouré

Mietintö Ulrich Stockmann - A6-0217/2009: Siiri Oviir

Mietintö Petr Duchoň - A6-0220/2009: Siiri Oviir, Brigitte Fouré

Mietintö John Bowis - A6-0233/2009: Siiri Oviir, Syed Kamall

Mietintö Amalia Sartori - A6-0239/2009: Siiri Oviir

Mietintö Antonios Trakatellis - A6-0231/2009: Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Bernd Posselt

Mietintö Jean-Pierre Audy - A6-0168/2009: Ingeborg Gräßle

Mietintö Gilles Savary - A6-0199/2009: Siiri Oviir

Mietintö Anne E. Jensen - A6-0227/2009: Siiri Oviir

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö