Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2009. gada 23. aprīlis - Strasbūra

9. Balsojuma skaidrojumi
CRE

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Paulo Casaca ziņojums - A6-0184/2009:
Jim Allister, Richard Corbett, Astrid Lulling, Zuzana Roithová.

Søren Bo Søndergaard ziņojums - A6-0150/2009:
Richard Corbett.

Christofer Fjellner ziņojums - A6-0148/2009:
Daniel Hannan.

Mathieu Grosch ieteikums otrajam lasījumam - A6-0215/2009:
Siiri Oviir.

Silvia-Adriana Ţicău ieteikums otrajam lasījumam - A6-0210/2009:
Siiri Oviir.

Mathieu Grosch ieteikums otrajam lasījumam - A6-0211/2009:
Siiri Oviir.

Silvia-Adriana Ţicău ziņojums - A6-0254/2009:
Siiri Oviir, Syed Kamall.

Jean-Paul Gauzès ziņojums - A6-0191/2009:
Siiri Oviir, Daniel Hannan.

Michel Teychenné ziņojums - A6-0209/2009:
Siiri Oviir.

Gabriele Albertini ziņojums - A6-0250/2009:
Siiri Oviir.

Brian Crowley ziņojums - A6-0070/2009:
Siiri Oviir, Zuzana Roithová.

Anne E. Jensen ziņojums - A6-0226/2009:
Siiri Oviir, Brigitte Fouré.

Ulrich Stockmann ziņojums - A6-0217/2009:
Siiri Oviir.

Petr Duchoň ziņojums - A6-0220/2009:
Siiri Oviir, Brigitte Fouré.

John Bowis ziņojums - A6-0233/2009:
Siiri Oviir, Syed Kamall.

Amalia Sartori ziņojums - A6-0239/2009:
Siiri Oviir.

Antonios Trakatellis ziņojums - A6-0231/2009:
Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Bernd Posselt.

Jean-Pierre Audy ziņojums - A6-0168/2009:
Ingeborg Gräßle.

Gilles Savary ziņojums - A6-0199/2009:
Siiri Oviir.

Anne E. Jensen ziņojums - A6-0227/2009:
Siiri Oviir.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika