Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 23 aprilie 2009 - Strasbourg

9. Explicaţii privind votul
CRE

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Paulo Casaca - A6-0184/2009

Jim Allister, Richard Corbett, Astrid Lulling, Zuzana Roithová

Raport Søren Bo Søndergaard - A6-0150/2009

Richard Corbett

Raport Christofer Fjellner - A6-0148/2009

Daniel Hannan

Recomandare pentru a doua lectură Mathieu Grosch - A6-0215/2009

Siiri Oviir

Recomandare pentru a doua lectură Silvia-Adriana Ţicău - A6-0210/2009

Siiri Oviir

Recomandare pentru a doua lectură Mathieu Grosch - A6-0211/2009

Siiri Oviir

Raport Silvia-Adriana Ţicău - A6-0254/2009

Siiri Oviir, Syed Kamall

Raport Jean-Paul Gauzès - A6-0191/2009

Siiri Oviir, Daniel Hannan

Raport Michel Teychenné - A6-0209/2009

Siiri Oviir

Raport Gabriele Albertini - A6-0250/2009

Siiri Oviir

Raport Brian Crowley - A6-0070/2009

Siiri Oviir, Zuzana Roithová

Raport Anne E. Jensen - A6-0226/2009

Siiri Oviir, Brigitte Fouré

Raport Ulrich Stockmann - A6-0217/2009

Siiri Oviir

Raport Petr Duchoň - A6-0220/2009

Siiri Oviir, Brigitte Fouré

Raport John Bowis - A6-0233/2009

Siiri Oviir, Syed Kamall

Raport Amalia Sartori - A6-0239/2009

Siiri Oviir

Raport Antonios Trakatellis - A6-0231/2009

Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Bernd Posselt

Raport Jean-Pierre Audy - A6-0168/2009

Ingeborg Gräßle

Raport Gilles Savary - A6-0199/2009

Siiri Oviir

Raport Anne E. Jensen - A6-0227/2009

Siiri Oviir

Aviz juridic - Politica de confidențialitate