Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 23 april 2009 - Strasbourg

9. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Paulo Casaca - A6-0184/2009: Jim Allister, Richard Corbett, Astrid Lulling, Zuzana Roithová

Betänkande Søren Bo Søndergaard - A6-0150/2009: Richard Corbett

Betänkande Christofer Fjellner - A6-0148/2009: Daniel Hannan

Andrabehandlingsrekommendation Mathieu Grosch - A6-0215/2009: Siiri Oviir

Andrabehandlingsrekommendation Silvia-Adriana Ţicău - A6-0210/2009: Siiri Oviir

Andrabehandlingsrekommendation Mathieu Grosch - A6-0211/2009: Siiri Oviir

Betänkande Silvia-Adriana Ţicău - A6-0254/2009: Siiri Oviir, Syed Kamall

Betänkande Jean-Paul Gauzès - A6-0191/2009: Siiri Oviir, Daniel Hannan

Betänkande Michel Teychenné - A6-0209/2009: Siiri Oviir

Betänkande Gabriele Albertini - A6-0250/2009: Siiri Oviir

Betänkande Brian Crowley - A6-0070/2009: Siiri Oviir, Zuzana Roithová

Betänkande Anne E. Jensen - A6-0226/2009: Siiri Oviir, Brigitte Fouré

Betänkande Ulrich Stockmann - A6-0217/2009: Siiri Oviir

Betänkande Petr Duchoň - A6-0220/2009: Siiri Oviir, Brigitte Fouré

Betänkande John Bowis - A6-0233/2009: Siiri Oviir, Syed Kamall

Betänkande Amalia Sartori - A6-0239/2009: Siiri Oviir

Betänkande Antonios Trakatellis - A6-0231/2009: Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Bernd Posselt

Betänkande Jean-Pierre Audy - A6-0168/2009: Ingeborg Gräßle

Betänkande Gilles Savary - A6-0199/2009: Siiri Oviir

Betänkande Anne E. Jensen - A6-0227/2009: Siiri Oviir

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy