Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Čtvrtek, 23. dubna 2009 - Štrasburk
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Práva pacientů v oblasti přeshraniční zdravotní péče ***I (rozprava)
 4.Bezpečnost pacientů * (rozprava)
 5.Evropská akce v oblasti vzácných onemocnění * (rozprava)
 6.Hlasování
  
6.1.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropský parlament (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.2.Udělení absolutoria za rok 2007: Soudní dvůr (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.3.Udělení absolutoria za rok 2007: Účetní dvůr (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.4.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropský veřejný ochránce práv (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.5.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropský inspektor ochrany údajů (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.6.Udělení absolutoria za rok 2007: EUROJUST (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.7.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro léčivé přípravky (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.8.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.9.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.10.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.11.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.12.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.13.Udělení absolutoria za rok 2007: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.14.Udělení absolutoria za rok 2007: Rada (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.15.Finanční správa a dohled nad evropskými agenturami (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
 7.Přivítání
 8.Hlasování (pokračování)
  
8.1.Přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy (přepracované znění) ***II (hlasování)
  
8.2.Podmínky pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy ***II (hlasování)
  
8.3.Přístup na trh mezinárodní silniční přepravy zboží (přepracované znění) ***II (hlasování)
  
8.4.Energetické vlastnosti budov (přepracování) ***I (hlasování)
  
8.5.Ratingové agentury ***I (hlasování)
  
8.6.Práva cestujících po moři a po vnitrostátních vodních cestách ***I (hlasování)
  
8.7.Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě ***I (hlasování)
  
8.8.Doba ochrany autorského práva a některých souvisejících práv ***I (hlasování)
  
8.9.Inteligentní dopravní systémy v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy dopravy ***I (hlasování)
  
8.10.Program Marco Polo II ***I (hlasování)
  
8.11.Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy ***I (hlasování)
  
8.12.Práva pacientů v oblasti přeshraniční zdravotní péče ***I (hlasování)
  
8.13.Bezpečnost pacientů * (hlasování)
  
8.14.Evropská akce v oblasti vzácných onemocnění * (hlasování)
  
8.15.Udělení absolutoria za rok 2007: Komise (hlasování)
  
8.16.Udělení absolutoria za rok 2007: sedmý, osmý a devátý Evropský rozvojový fond (ERF) (hlasování)
  
8.17.Udělení absolutoria za rok 2007: Hospodářský a sociální výbor (hlasování)
  
8.18.Udělení absolutoria za rok 2007: Výbor regionů (hlasování)
  
8.19.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská nadace odborného vzdělávání (hlasování)
  
8.20.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (hlasování)
  
8.21.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská policejní akademie (CEPOL) (hlasování)
  
8.22.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropský úřad pro dohled nad GNSS (hlasování)
  
8.23.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro železnice (hlasování)
  
8.24.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (hlasování)
  
8.25.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro obnovu (hlasování)
  
8.26.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro životní prostředí (hlasování)
  
8.27.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (hlasování)
  
8.28.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (hlasování)
  
8.29.Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (hlasování)
  
8.30.Udělení absolutoria za rok 2007: Agentura Evropské unie pro základní práva (hlasování)
  
8.31.Udělení absolutoria za rok 2007: Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu (hlasování)
  
8.32.Řešení problémů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů jako součást boje proti změně klimatu a ztrátě biologické rozmanitosti (hlasování)
  
8.33.Akční plán v oblasti městské mobility (hlasování)
  
8.34.Akční plán o inteligentních dopravních systémech (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Klimaticko-energetický balíček a balíček o námořní dopravě (podepsání aktů)
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 13.Závěry schůzky na nejvyšší úrovni G20 (rozprava)
 14.Finanční podpora organizace Special Olympics v Evropské unii (písemné prohlášení)
 15.Situace v Moldavske republice (rozprava)
 16.Upevnění stability a prosperity v zemích západního Balkánu – Situace v Bosně a Hercegovině (rozprava)
 17.O nešíření jaderných zbraní a budoucnosti Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (rozprava)
 18.Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením – Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením * – Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením (opční protokol) * (rozprava)
 19.Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
 20.Požadavky na ekodesign vztahující se na výrobky se vztahem k energetice (přepracované znění) ***I (rozprava)
 21.Harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh ***I (rozprava)
 22.Zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb * – Společný systém DPH, pokud jde o daňové úniky spojené s dovozem a jinými přeshraničními plněními * (rozprava)
 23.Profilování, zejména na základě etnického a rasového původu, v oblasti boje proti terorismu, vymáhání práva, imigrace a celních a hraničních kontrol (rozprava)
 24.Statistika přípravků na ochranu rostlin ***II (rozprava)
 25.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 26.Pořad jednání příštího zasedání
 27.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (255 kb) Prezenční listina (60 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (6874 kb) 
 
Zápis (187 kb) Prezenční listina (23 kb) Výsledky hlasování (1252 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (3495 kb) 
 
Zápis (255 kb) Prezenční listina (63 kb) Výsledky hlasování (1021 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (3036 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí