Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Ketvirtadienis, 2009 m. balandžio 23 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Pacientų teisės į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse ***I (diskusijos)
 4.Pacientų sauga * (diskusijos)
 5.Europos veiksmai retųjų ligų srityje * (diskusijos)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Parlamentas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.2.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Teisingumo Teismas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.3.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Audito Rūmai (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.4.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos ombudsmenas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.5.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.6.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Eurojustas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.7.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos vaistų agentūra (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.8.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos aviacijos saugos agentūra (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.9.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.10.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.11.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.12.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.13.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.14.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Taryba (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.15.Europos agentūrų finansų valdymas ir kontrolė (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
 7.Oficialus pasveikinimas
 8.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  
8.1.Bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklės (nauja redakcija) ***II (balsavimas)
  
8.2.Profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų bendrosios taisyklės ***II (balsavimas)
  
8.3.Bendrosios patekimo į tarptautinę rinką vežant krovinius keliais taisyklės (nauja redakcija) ***II (balsavimas)
  
8.4.Pastatų energetinis naudingumas ***I (balsavimas)
  
8.5.Kredito reitingų agentūros ***I (balsavimas)
  
8.6.Jūrų ir vidaus vandenų maršrutais vykstančių keleivių teisės ***I (balsavimas)
  
8.7.Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisės ***I (balsavimas)
  
8.8.Autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminai ***I (balsavimas)
  
8.9.Pažangiosios kelių transporto sistemos ir sąsajos su kitų rūšių transportu ***I (balsavimas)
  
8.10.Antroji „Marco Polo“ programa („Marco Polo II“) ***I (balsavimas)
  
8.11.Konkurencingas krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklas ***I (balsavimas)
  
8.12.Pacientų teisės į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse ***I (balsavimas)
  
8.13.Pacientų sauga * (balsavimas)
  
8.14.Europos veiksmai retųjų ligų srityje * (balsavimas)
  
8.15.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Komisija (balsavimas)
  
8.16.2007 m. bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Septintasis, aštuntasis ir devintasis Europos plėtros fondai (balsavimas)
  
8.17.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (balsavimas)
  
8.18.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Regionų komitetas (balsavimas)
  
8.19.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos mokymo fondas (balsavimas)
  
8.20.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (balsavimas)
  
8.21.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos policijos koledžas (balsavimas)
  
8.22.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos GNSS priežiūros institucija (balsavimas)
  
8.23.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos geležinkelių agentūra (balsavimas)
  
8.24.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos jūrų saugumo agentūra (balsavimas)
  
8.25.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos rekonstrukcijos agentūra (balsavimas)
  
8.26.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos aplinkos agentūra (balsavimas)
  
8.27.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos maisto saugos tarnyba (balsavimas)
  
8.28.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (balsavimas)
  
8.29.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (balsavimas)
  
8.30.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (balsavimas)
  
8.31.2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra (balsavimas)
  
8.32.Kova su miškų naikinimu ir nykimu, siekiant kovoti su klimato kaita ir biologinės įvairovės mažėjimu (balsavimas)
  
8.33.Judumo mieste veiksmų planas (balsavimas)
  
8.34.Pažangiųjų transporto sistemų veiksmų planas (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Klimato ir energetikos teisės aktų paketas ir jūrų transporto teisės aktų paketas (aktų pasirašymas)
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Didžiojo dvidešimtuko (G20) aukščiausio lygio susitikimo išvados (diskusijos)
 14.Europos Sąjungos parama specialiosioms olimpinėms žaidynėms (rašytinis pareiškimas)
 15.Padėtis Moldovos Respublikoje (diskusijos)
 16.Siekiant didesnio stabilumo ir klestėjimo Vakarų Balkanuose. Padėtis Bosnijoje ir Hercegovinoje (diskusijos)
 17.Branduolinių ginklų neplatinimas ir Sutarties dėl branduolinių ginklų neplatinimo ateitis (diskusijos)
 18.Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija *. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija (fakultatyvus protokolas) * (diskusijos)
 19.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 20.Ekologinio projektavimo reikalavimai su energija susijusiems gaminiams ***I (diskusijos)
 21.Darnios statybos produktų rinkodaros sąlygos ***I (diskusijos)
 22.Palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimas *. PVM bendros sistemos nuostatos dėl mokesčių vengimo, susijusio su importu ir kitais tarpvalstybiniais sandoriais * (diskusijos)
 23.Asmenų skirstymas, ypač pagal etninę kilmę ir rasę, kovojant su terorizmu, teisėsaugos, imigracijos, muitinės ir pasienių kontrolės srityse (diskusijos)
 24.Augalų apsaugos produktų statistika ***II (diskusijos)
 25.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 26.Kito posėdžio darbotvarkė
 27.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (251 kb) Dalyvių sąrašas (60 kb)    Vardinio balsavimo rezultatai (6874 kb) 
 
Protokolas (201 kb) Dalyvių sąrašas (23 kb) Balsavimo rezultatai (1110 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (3444 kb) 
 
Protokolas (262 kb) Dalyvių sąrašas (63 kb) Balsavimo rezultatai (999 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (3102 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika