Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Ceturtdiena, 2009. gada 23. aprīlis - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Pacienta tiesības pārrobežu veselības aprūpē ***I (debates)
 4.Pacientu drošība * (debates)
 5.Eiropas pasākumi reto slimību jomā * (debates)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Parlaments (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  6.2.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Tiesa (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  6.3.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Revīzijas palāta (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  6.4.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Ombuds (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  6.5.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  6.6.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eurojust (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  6.7.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Zāļu aģentūra (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  6.8.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  6.9.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  6.10.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  6.11.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  6.12.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP) (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  6.13.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  6.14.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Padome (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  6.15.ES aģentūru finanšu pārvaldība un kontrole (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
 7.Oficiāla sveikšana
 8.Balsošanas laiks (turpinājums)
  8.1.Piekļuve autobusu pārvadājumu pakalpojumu tirgum (pārstrādāts dokuments) ***II (balsošana)
  8.2.Noteikumi autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai ***II (balsošana)
  8.3.Piekļuve starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum (pārstrādāts dokuments) ***II (balsošana)
  8.4.Ēku energoefektivitāte (pārstrādāta redakcija) ***I (balsošana)
  8.5.Kredītvērtējuma aģentūras ***I (balsošana)
  8.6.Pasažieru tiesības, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem ***I (balsošana)
  8.7.Autobusu pasažieru tiesības ***I (balsošana)
  8.8.Autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņi ***I (balsošana)
  8.9.Inteliģento transporta sistēmu ieviešana autotransporta jomā un saskarnes ar citiem transporta veidiem ***I (balsošana)
  8.10.„Marco Polo II” programma ***I (balsošana)
  8.11.Eiropas dzelzceļa tīkls konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem ***I (balsošana)
  8.12.Pacienta tiesības pārrobežu veselības aprūpē ***I (balsošana)
  8.13.Pacientu drošība * (balsošana)
  8.14.Eiropas pasākumi reto slimību jomā * (balsošana)
  8.15.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Komisija (balsošana)
  8.16.2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana - 7., 8. un 9. Eiropas Attīstības fonds (balsošana)
  8.17.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (balsošana)
  8.18.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Reģionu komiteja (balsošana)
  8.19.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Izglītības fonds (balsošana)
  8.20.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (balsošana)
  8.21.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Policijas akadēmija (balsošana)
  8.22.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas GNSS uzraudzības iestāde (balsošana)
  8.23.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Dzelzceļa aģentūra (balsošana)
  8.24.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Jūras drošības aģentūra (balsošana)
  8.25.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra (balsošana)
  8.26.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Vides aģentūra (balsošana)
  8.27.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (balsošana)
  8.28.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (balsošana)
  8.29.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (balsošana)
  8.30.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (balsošana)
  8.31.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (balsošana)
  8.32.Atmežošanas un meža degradācijas radīto problēmu risinājumi cīņai ar klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības izzušanu (balsošana)
  8.33.Rīcības plāns attiecībā uz mobilitāti pilsētā (balsošana)
  8.34.Automatizēto transporta sistēmu rīcības plāns (balsošana)
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Klimata un enerģētikas tiesību aktu kopums un jūras transporta tiesību aktu kopums (dokumentu parakstīšana)
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmes secinājumi (debates)
 14.Atbalsts Speciālajai olimpiādei Eiropas Savienībā (rakstiska deklarācija)
 15.Stāvoklis Moldovas Republikā (debates)
 16.Stabilitātes un labklājības nostiprināšana Rietumbalkānos – Stāvoklis Bosnijā un Hercegovinā (debates)
 17.Kodolieroču neizplatīšana un Kodolieroču neizplatīšanas līguma nākotne (debates)
 18.Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām – Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām * – Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (fakultatīvais protokols) * (debates)
 19.Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 20.Ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (pārstrādāta redakcija) ***I (debates)
 21.Saskaņoti būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumi ***I (debates)
 22.Tādu ienākumu aplikšana ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem * – Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz nodokļu nemaksāšanu, kas saistīta ar importu un citiem pārrobežu darījumiem * (debates)
 23.Informācijas klasificēšana, jo īpaši ņemot vērā tautību un rasi, terorisma apkarošanas, tiesībaizsardzības, imigrācijas, muitas un robežkontroles jomā (debates)
 24.Statistika par augu aizsardzības līdzekļiem ***II (debates)
 25.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 26.Nākamās sēdes darba kārtība
 27.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (256 kb) Apmeklējumu reģistrs (60 kb)    Balsojumi pēc saraksta (6874 kb) 
 
Protokols (196 kb) Apmeklējumu reģistrs (23 kb) Balsojumu rezultāti (1156 kb) Balsojumi pēc saraksta (5257 kb) 
 
Protokols (260 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb) Balsojumu rezultāti (1005 kb) Balsojumi pēc saraksta (3994 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika