Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
Il-Ħamis, 23 ta' April 2009 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Tressiq ta' dokumenti
 3.Id-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transkonfinali ***I (dibattitu)
 4.Is-sikurezza tal-pazjenti * (dibattitu)
 5.Azzjoni Ewropea fil-qasam tal-mard rari * (dibattitu)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Kwittanza 2007: il-Parlament Ewropew (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.2.Kwittanza 2007: il-Qorti tal-Ġustizzja (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.3.Kwittanza 2007: il-Qorti tal-Awdituri (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.4.Kwittanza 2007: l-Ombudsman Ewropew (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.5.Kwittanza 2007: il-Kontrollur Ewropew tal-Protezzjoni tad-Dejta (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.6.Kwittanza 2007: Il-Eurojust (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.7.Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.8.Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.9.Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni (Frontex) (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.10.Kwittanza 2007: Iċ-Ċentru Ewropew tal-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.11.Kwittanza 2007: Iċ-Ċentru Ewropew għas-Sorveljanza tad-Drogi u d-Dipendenza fuq id-Drogi (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.12.Kwittanza 2007: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp tat-Taħriġ Vokazzjonali (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.13.Kwittanza 2007: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.14.Kwittanza 2007: il-Kunsill (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.15.L-Immaniġġjar u l-Kontroll Finanzjarju tal-Aġenziji Ewropej (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
 7.Merħba
 8.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  
8.1.Aċċess għas-suq għas-servizzi tat-trasport bil-kowċ u b'tal-linja (tfassil mill-ġdid) ***II (votazzjoni)
  
8.2.Kundizzjonijiet li għandhom jiġu rrispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni tat-trasportatur bit-triq ***II (votazzjoni)
  
8.3.Aċċess għas-suq tal-ġarr internazzjonali ta' prodotti fit-toroq (tfassil mill-ġdid) ***II (votazzjoni)
  
8.4.Ir-rendiment enerġetiku tal-bini (Verżjoni rriformulata) ***I (votazzjoni)
  
8.5.Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu ***I (votazzjoni)
  
8.6.Drittijiet tal-passiġġieri li jivvjaġġaw bil-baħar jew permezz tat-tbaħħir intern ***I (votazzjoni)
  
8.7.Id-drittijiet tal-passiġġieri fit-trasport bix-xarabank u bil-kowċ ***I (votazzjoni)
  
8.8.It-terminu ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u ta' ċerti drittijiet relatati ***I (votazzjoni)
  
8.9.Sistemi Intelliġenti tat-Trasport fil-qasam tat-trasport bit-triq u interkonnessjonijiet ma' modi oħra ta' trasport ***I (votazzjoni)
  
8.10.Programm Marco Polo II ***I (votazzjoni)
  
8.11.Netwerk ferrovjarju Ewropew għat-trasport tal-merkanzija kompetittiv ***I (votazzjoni)
  
8.12.Id-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transkonfinali ***I (votazzjoni)
  
8.13.Is-sikurezza tal-pazjenti * (votazzjoni)
  
8.14.Azzjoni Ewropea fil-qasam tal-mard rari * (votazzjoni)
  
8.15.Kwittanza 2007: il-Kummissjoni (votazzjoni)
  
8.16.Kwittanza 2007: is-seba', it-tmien u d-disa' Fond Ewropew għall-Iżvilupp (EDF) (votazzjoni)
  
8.17.Kwittanza 2007: il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (votazzjoni)
  
8.18.Kwittanza 2007: il-Kumitat tar-Reġjuni (votazzjoni)
  
8.19.Kwittanza 2007: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (votazzjoni)
  
8.20.Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (votazzjoni)
  
8.21.Kwittanza 2007: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) (votazzjoni)
  
8.22.Kwittanza 2007: L-Awtorità Ewropea tas-Sorveljanza tal-GNSS (votazzjoni)
  
8.23.Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji (votazzjoni)
  
8.24.Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (votazzjoni)
  
8.25.Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni (votazzjoni)
  
8.26.Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent (votazzjoni)
  
8.27.Kwittanza 2007: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà tal-Ikel (votazzjoni)
  
8.28.Kwittanza 2007: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kundizzjonijiet tal-Għajxien u tax-Xogħol (votazzjoni)
  
8.29.Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (votazzjoni)
  
8.30.Kwittanza 2007: L-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (votazzjoni)
  
8.31.Kwittanza 2007: L-Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd (votazzjoni)
  
8.32.Ġlieda kontra d-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti biex jiġu miġġielda l-bidla fil-klima u t-tnaqqis tal-bijodiversita' (votazzjoni)
  
8.33.Il-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Mobilità Urbana (votazzjoni)
  
8.34.Il-Pjan ta' Azzjoni għal Sistemi Intelliġenti ta' Trasport (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Pakkett klima-enerġija u pakkett dwar it-trasport marittimu (firma tal-atti)
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 13.Konklużjonijiet tas-Samit tal-G20 (dibattitu)
 14.Appoġġ għall-Olimpijadi Speċjali fl-Unjoni Ewropea (dikjarazzjoni bil-miktub)
 15.Is-sitwazzjoni tar-Repubblika tal-Moldova (dibattitu)
 16.Il-konsolidament tal-istabilità u tal-prosperità fil-Balkani tal-Punent - Sitwazzjoni fil-Bosnja u l-Ħerzegovina (dibattitu)
 17.Non-proliferazzjoni tal-armi nukleari u l-ġejjieni tat-Trattat dwar in-Non-Proliferazzjoni tal-Armi Nukleari (NPT) (dibattitu)
 18.Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet ta' persuni b’Diżabilità - Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità * - Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità (Protokoll mhux Obbligatorju) * (dibattitu)
 19.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kunsill)
 20.Rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati ma' l-enerġija (tfassil mill-ġdid) ***I (dibattitu)
 21.Kundizzjonijiet armonizzati għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-kostruzzjoni ***I (dibattitu)
 22.It-tassazzjoni fuq id-dħul mit-tfaddil fil-forma ta' pagamenti ta' mgħax * - Is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tal-evażjoni tat-taxxa marbuta mal-importazzjoni u ma' tranżazzjonijiet oħra transkonfinali * (dibattitu)
 23.Il-problema tal-profiling, b'mod partikulari fuq bażi ta' etniċità u razza, fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, fl-infurzar tal-liġi, l-immigrazzjoni u l-kontroll tad-dwana u tal-fruntieri. (dibattitu)
 24.Statistika dwar prodotti gћall-ћarsien tal-pjanti ***II (dibattitu)
 25.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 26.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 27.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (259 kb) Reġistru tal-attendenza (60 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (6874 kb) 
 
Minuti (204 kb) Reġistru tal-attendenza (23 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (1095 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (5268 kb) 
 
Minuti (270 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (1021 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (3875 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza