Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 23 april 2009 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg ***I (debat)
 4.Patiëntveiligheid * (debat)
 5.Europees optreden op het gebied van zeldzame ziekten * (debat)
 6.Stemmingen
  
6.1.Kwijting 2007: Europees Parlement (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.Kwijting 2007: Hof van Justitie (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.3.Kwijting 2007: Rekenkamer (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.4.Kwijting 2007: Europese Ombudsman (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.5.Kwijting 2007: Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.6.Kwijting 2007: EUROJUST (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.7.Kwijting 2007: Europees Geneesmiddelenbureau (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.8.Kwijting 2007: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.9.Kwijting 2007: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (FRONTEX) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.10.Kwijting 2007: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.11.Kwijting 2007: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.12.Kwijting 2007: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding CEDEFOP (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.13.Kwijting 2007: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.14.Kwijting 2007: Raad (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.15.Financieel beheer en toezicht op EU-agentschappen (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
 7.Welkomstwoord
 8.Stemmingen (voortzetting)
  
8.1.Toegang tot de markt voor touringcar- en autobusdiensten (herschikking) ***II (stemming)
  
8.2.Voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van wegvervoerondernemer ***II (stemming)
  
8.3.Toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (herschikking) ***II (stemming)
  
8.4.Energieprestaties van gebouwen (herschikking) ***I (stemming)
  
8.5.Ratingbureaus ***I (stemming)
  
8.6.Rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen ***I (stemming)
  
8.7.Rechten van autobus- en touringcarpassagiers ***I (stemming)
  
8.8.Beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten ***I (stemming)
  
8.9.Intelligente vervoerssystemen op het gebied van het wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen ***I (stemming)
  
8.10.Programma Marco Polo II ***I (stemming)
  
8.11.Europees spoorwegnet voor een concurrerend goederenvervoer ***I (stemming)
  
8.12.Rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg ***I (stemming)
  
8.13.Patiëntveiligheid * (stemming)
  
8.14.Europees optreden op het gebied van zeldzame ziekten * (stemming)
  
8.15.Kwijting 2007: Commissie (stemming)
  
8.16.Kwijting 2007: zevende, achtste en negende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) (stemming)
  
8.17.Kwijting 2007: Europees Economisch en Sociaal Comité (stemming)
  
8.18.Kwijting 2007: Comité van de Regio's (stemming)
  
8.19.Kwijting 2007: Europese Stichting voor opleiding (stemming)
  
8.20.Kwijting 2007: Europees Agentschap voor netwerk- en Informatiebeveiliging (ENISA) (stemming)
  
8.21.Kwijting 2007: Europese Politieacademie (EPA) (stemming)
  
8.22.Kwijting 2007: Toezichtautoriteit voor het Europees GNSS (stemming)
  
8.23.Kwijting 2007: Europees Spoorwegbureau (stemming)
  
8.24.Kwijting 2007: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (stemming)
  
8.25.Kwijting 2007: Europees Bureau voor wederopbouw (stemming)
  
8.26.Kwijting 2007: Europees Milieuagentschap (stemming)
  
8.27.Kwijting 2007: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (stemming)
  
8.28.Kwijting 2007: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (stemming)
  
8.29.Kwijting 2007: Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (stemming)
  
8.30.Kwijting 2007: Bureau voor de grondrechten van de Europese Unie (stemming)
  
8.31.Kwijting 2007: Communautair Bureau voor visserijcontrole (stemming)
  
8.32.De uitdagingen van ontbossing en aantasting van bossen aangaan om de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit aan te pakken (stemming)
  
8.33.Actieplan inzake de stedelijke mobiliteit (stemming)
  
8.34.Actieplan intelligente vervoerssysteemssystemen (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Klimaat- en energiepakket en pakket inzake het zeevervoer (ondertekening van de besluiten)
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Conclusies van de G20-Top (debat)
 14.Steun voor de speciale Olympische Spelen in de Europese Unie (schriftelijke verklaring)
 15.Situatie in de Republiek Moldavië (debat)
 16.Consolidatie van stabiliteit en welvaart in de westelijke Balkan - Situatie in Bosnië-Herzegovina (debat)
 17.Non-proliferatie en de toekomst van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV) (debat)
 18.Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap - Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap * - Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (facultatief protocol) * (debat)
 19.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 20.Eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (herschikking) ***I (debat)
 21.Geharmoniseerde voorwaarden voor het in de handel brengen van bouwproducten ***I (debat)
 22.Belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling * - Gemeenschappelijk BTW-stelsel in verband met belastingontduiking bij invoer en andere grensoverschrijdende handelingen * (debat)
 23.Opstellen van profielen, met name op basis van etnische afstamming en ras, in het kader van de bestrijding van terrorisme, rechtshandhaving, immigratie, douane- en grenscontrole (debat)
 24.Statistieken over gewasbeschermingsmiddelen ***II (debat)
 25.Besluiten inzake bepaalde documenten
 26.Agenda van de volgende vergadering
 27.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (256 kb) Presentielijst (60 kb)    Hoofdelijke stemming (6874 kb) 
 
Notulen (205 kb) Presentielijst (23 kb) Uitslag van de stemming (1063 kb) Hoofdelijke stemming (5210 kb) 
 
Notulen (264 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de stemming (906 kb) Hoofdelijke stemming (3874 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid