Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Četrtek, 23. april 2009 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Pravice pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva ***I (razprava)
 4.Varnost pacientov * (razprava)
 5.Evropsko ukrepanje na področju redkih bolezni * (razprava)
 6.Čas glasovanja
  6.1.Razrešnica 2007: Evropski parlament (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  6.2.Razrešnica 2007: Sodišče Evropskih skupnosti (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  6.3.Razrešnica 2007: Računsko sodišče (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  6.4.Razrešnica 2007: Evropski varuh človekovih pravic (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  6.5.Razrešnica 2007: Evropski nadzornik za varstvo podatkov (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  6.6.Razrešnica 2007: Eurojust (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  6.7.Razrešnica 2007: Evropska agencija za zdravila (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  6.8.Razrešnica 2007: Evropska agencija za varnost v letalstvu (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  6.9.Razrešnica 2007: Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  6.10.Razrešnica 2007: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  6.11.Razrešnica 2007: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  6.12.Razrešnica 2007: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja CEDEFOP (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  6.13.Razrešnica 2007: Prevajalski center za organe Evropske unije (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  6.14.Razrešnica 2007: Svet (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  6.15.Finančno poslovodenje in nadzor agencij EU (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
 7.Dobrodošlica
 8.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  8.1.Dostop do trga avtobusnih prevozov (prenovitev) ***II (glasovanje)
  8.2.Skupna pravila glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika ***II (glasovanje)
  8.3.Dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (prenovitev) ***II (glasovanje)
  8.4.Energetska učinkovitost stavb (prenovitev) ***I (glasovanje)
  8.5.Bonitetne agencije ***I (glasovanje)
  8.6.Pravice potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ***I (glasovanje)
  8.7.Pravice potnikov v avtobusnem prometu ***I (glasovanje)
  8.8.Trajanje varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic ***I (glasovanje)
  8.9.Inteligentni prometni sistemi v cestnem prometu in vmesniki do drugih vrst prevoza ***I (glasovanje)
  8.10.Drugi program "Marco Polo" za dodelitev finančne pomoči Skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa ("Marco Polo II") ***I (glasovanje)
  8.11.Evropsko železniško omrežje za konkurenčen tovorni promet ***I (glasovanje)
  8.12.Pravice pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva ***I (glasovanje)
  8.13.Varnost pacientov * (glasovanje)
  8.14.Evropsko ukrepanje na področju redkih bolezni * (glasovanje)
  8.15.Razrešnica 2007: Komisija (glasovanje)
  8.16.Razrešnica 2007: sedmi, osmi in deveti evropski razvojni sklad (ERS) (glasovanje)
  8.17.Razrešnica 2007: Ekonomsko-socialni odbor (glasovanje)
  8.18.Razrešnica 2007: Ekonomsko-socialni odbor (glasovanje)
  8.19.Razrešnica 2007: Evropska fundacija za usposabljanje (glasovanje)
  8.20.Razrešnica 2007: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA) (glasovanje)
  8.21.Razrešnica 2007: Evropska policijska akademija (glasovanje)
  8.22.Razrešnica 2007: Evropski nadzorni organ za GNSS (glasovanje)
  8.23.Razrešnica 2007: Evropska železniška agencija (glasovanje)
  8.24.Razrešnica 2007: Evropska agencija za pomorsko varnost (glasovanje)
  8.25.Razrešnica 2007: Evropska agencija za obnovo (glasovanje)
  8.26.Razrešnica 2007: Evropska agencija za okolje (glasovanje)
  8.27.Razrešnica 2007: Evropska agencija za varnost hrane (glasovanje)
  8.28.Razrešnica 2007: Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (glasovanje)
  8.29.Razrešnica 2007: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (glasovanje)
  8.30.Razrešnica 2007: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (prej Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije) (glasovanje)
  8.31.Razrešnica 2007: Agencija Skupnosti za nadzor ribištva (glasovanje)
  8.32.Spopadanje z izzivi krčenja in propadanja gozdov z namenom preprečevanja podnebnih sprememb in izgube biotske raznovrstnosti (glasovanje)
  8.33.Akcijski načrt za mobilnost v mestih (glasovanje)
  8.34.Akcijski načrt za inteligentne prevozne sisteme (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Podnebno-energetski sveženj in sveženj o pomorskem prometu (podpis aktov)
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Zaključki vrha G20 (razprava)
 14.Podpora paraolimpijskim igram v Evropski uniji (pisna izjava)
 15.Razmere v Moldaviji (razprava)
 16.Utrditev stabilnosti in blaginje na Zahodnem Balkanu - Razmere v Bosni in Hercegovini (razprava)
 17.Neširjenje jedrskega orožja in prihodnost Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT) (razprava)
 18.Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov - Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov * - Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (izbirni protokol) * (razprava)
 19.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 20.Zahteve za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (prenovitev) ***I (razprava)
 21.Določitev usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov ***I (razprava)
 22.Obdavčevanje dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti * - Skupni sistem DDV glede davčne utaje, povezane z uvozom in drugimi čezmejnimi transakcijami * (razprava)
 23.Profiliranje, zlasti na podlagi narodnosti in rase, pri protiterorističnih dejavnostih, izvrševanju predpisov, priseljevanju, carinskem in mejnem nadzoru (razprava)
 24.Statistika o fitofarmacevtskih sredstvih ***II (razprava)
 25.Sklepi o določenih dokumentih
 26.Dnevni red naslednje seje
 27.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (253 kb) Seznam navzočih (60 kb)    Poimensko glasovanje (6874 kb) 
 
Zapisnik (189 kb) Seznam navzočih (23 kb) Izidi glasovanja (1095 kb) Poimensko glasovanje (4994 kb) 
 
Zapisnik (249 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanja (995 kb) Poimensko glasovanje (3875 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov