Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 281kWORD 207k
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη ***I (συζήτηση)
 4.Ασφάλεια των ασθενών * (συζήτηση)
 5.Ευρωπαϊκή δράση στον τομέα των σπάνιων νόσων * (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.2.Απαλλαγή 2007: Δικαστήριο (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.3.Απαλλαγή 2007: Ελεγκτικό Συνέδριο (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.4.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.5.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.6.Απαλλαγή 2007: Eurojust (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.7.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.8.Απαλλαγή 2007: Eυρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.9.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex) (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.10.Απαλλαγή 2007: Eυρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.11.Απαλλαγή 2007 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.12.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.13.Απαλλαγή 2007: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.14.Απαλλαγή 2007: Συμβούλιο (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.15.Δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των ευρωπαϊκών οργανισμών (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
 7.Υποδοχή
 8.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  8.1.Πρόσβαση στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (αναδιατύπωση) ***II (ψηφοφορία)
  8.2.Όροι που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα ***II (ψηφοφορία)
  8.3.Πρόσβαση στη αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (αναδιατύπωση) ***II (ψηφοφορία)
  8.4.Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ***I (ψηφοφορία)
  8.5.Οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ***I (ψηφοφορία)
  8.6.Δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές ***I (ψηφοφορία)
  8.7.Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν ***I (ψηφοφορία)
  8.8.Διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων ***I (ψηφοφορία)
  8.9.Ευφυή συστήματα μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς ***I (ψηφοφορία)
  8.10.Πρόγραμμα Marco Polo II ***I (ψηφοφορία)
  8.11.Ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές ***I (ψηφοφορία)
  8.12.Δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη ***I (ψηφοφορία)
  8.13.Ασφάλεια των ασθενών * (ψηφοφορία)
  8.14.Ευρωπαϊκή δράση στον τομέα των σπάνιων νόσων * (ψηφοφορία)
  8.15.Απαλλαγή 2007: Επιτροπή (ψηφοφορία)
  8.16.Απαλλαγή 2007: έβδομο, όγδοο και ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (ψηφοφορία)
  8.17.Απαλλαγή 2007: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ψηφοφορία)
  8.18.Απαλλαγή 2007: Επιτροπή των Περιφερειών (ψηφοφορία)
  8.19.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ψηφοφορία)
  8.20.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (ψηφοφορία)
  8.21.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (ΕΑΑ) (ψηφοφορία)
  8.22.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του GNSS (ψηφοφορία)
  8.23.Απαλλαγή 2007: Eυρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ψηφοφορία)
  8.24.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ψηφοφορία)
  8.25.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης (ψηφοφορία)
  8.26.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ψηφοφορία)
  8.27.Απαλλαγή 2007: Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ψηφοφορία)
  8.28.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (ψηφοφορία)
  8.29.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (ψηφοφορία)
  8.30.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (ψηφοφορία)
  8.31.Απαλλαγή 2007: Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ψηφοφορία)
  8.32.Αντιμετώπιση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας (ψηφοφορία)
  8.33.Σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα (ψηφοφορία)
  8.34.Σχέδιο δράσης για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια και δέσμη μέτρων για τις θαλάσσιες μεταφορές (υπογραφή των πράξεων)
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της G20 (συζήτηση)
 14.Στήριξη των Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γραπτή δήλωση)
 15.Κατάσταση στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (συζήτηση)
 16.Εδραίωση της σταθερότητας και της ευημερίας στα Δυτικά Bαλκάνια - Κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (συζήτηση)
 17.Μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και μέλλον της συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) (συζήτηση)
 18.Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία - Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία * - Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (προαιρετικό πρωτόκολλο) * (συζήτηση)
 19.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 20.Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (αναδιατύπωση) ***I (συζήτηση)
 21.Εναρμονισμένοι όροι εμπορίας των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών ***I (συζήτηση)
 22.Φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις * - Κοινό σύστημα ΦΠΑ όσον αφορά τη φοροδιαφυγή που συνδέεται με την εισαγωγή και άλλες διασυνοριακές συναλλαγές * (συζήτηση)
 23.Διαμόρφωση της γενικής εικόνας προσώπου, ιδίως βάσει της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, στο πλαίσιο των αντιτρομοκρατικών ενεργειών, της εφαρμογής του νόμου, του ελέγχου της μετανάστευσης, των τελωνειακών υπηρεσιών και των ελέγχων στα σύνορα (συζήτηση)
 24.Στατιστικές για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ***II (συζήτηση)
 25.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ.


2. Κατάθεση εγγράφων

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές

1) προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 113 του Κανονισμού)

- Cristiana Muscardini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο για την δημιουργία εγγυητικού, συμβουλευτικού και εξεταστικού οργάνου για τις υπηρεσίες του εθελοντισμού και του τρίτου τομέα (B6-0195/2009)
αναπομπή επί της ουσίας: EMPL

2) προτάσεις σύστασης (άρθρο 114 του Κανονισμού)

- Hanna Foltyn-Kubicka, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. Πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο σχετικά με την καθιέρωση της 25ης Μαΐου ως Διεθνούς Ημέρας Τίμησης των Ηρώων του Αγώνα εναντίον του Ολοκληρωτισμού (B6-0196/2009)
αναπομπή επί της ουσίας: AFET
γνωμοδότηση: LIBE


3. Δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη [COM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: John Bowis (A6-0233/2009)

Ο Philip Bushill-Matthews (αναπληρωτής εισηγητής) παρουσιάζει την έκθεσή του..

Παρεμβαίνουν οι Daniela Filipiová (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Iles Braghetto (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Françoise Grossetête (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Bernadette Vergnaud (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Diana Wallis (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Anna Záborská (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Avril Doyle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jules Maaten, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Salvatore Tatarella, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hanne Dahl, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Colm Burke, Guido Sacconi, Karin Riis-Jørgensen, Ewa Tomaszewska, Margrete Auken, Αδάμος Αδάμου, Urszula Krupa, Andreas Mölzer, Péter Olajos, Anne Van Lancker, Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Jens Holm, Johannes Blokland, Lydia Schenardi, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Siiri Oviir, Roberto Musacchio, Kathy Sinnott, Ria Oomen-Ruijten, María Sornosa Martínez, Holger Krahmer, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Christofer Fjellner, Åsa Westlund και Εμμανουήλ Αγγελάκας.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Charles Tannock, Catiuscia Marini, Μάριος Ματσάκης, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Christel Schaldemose, Olle Schmidt και Proinsias De Rossa.

Παρεμβαίνουν οι Daniela Filipiová, Ανδρούλλα Βασιλείου και Philip Bushill-Matthews.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.4.2009.


4. Ασφάλεια των ασθενών * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου που αφορά την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη [COM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Amalia Sartori (A6-0239/2009)

Η Françoise Grossetête (αναπληρώτρια εισηγήτρια) παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Daniela Filipiová (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Αντώνιος Τρακατέλλης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Siiri Oviir.

Παρεμβαίνουν οι Daniela Filipiová, Ανδρούλλα Βασιλείου και Françoise Grossetête.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.4.2009.


5. Ευρωπαϊκή δράση στον τομέα των σπάνιων νόσων * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου που αφορά μια ευρωπαϊκή δράση στον τομέα των σπάνιων νόσων [COM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Αντώνιος Τρακατέλλης (A6-0231/2009)

Ο Αντώνιος Τρακατέλλης παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Daniela Filipiová (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Françoise Grossetête (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Dorette Corbey, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, και Christa Klaß.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Siiri Oviir.

Παρεμβαίνουν οι Daniela Filipiová, Ανδρούλλα Βασιλείου και Αντώνιος Τρακατέλλης.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.4.2009.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

Παρεμβαίνει ο Daniel Cohn-Bendit ο οποίος, εν όψει της ψηφοφορίας επί της εκθέσεως Casaca (A6-0184/2009) σχετικά με την απαλλαγή για το 2007 – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και επί τη βάσει του άρθρου 1, Παράρτημα I, του Κανονισμού, καλεί τον Πρόεδρο να ζητήσει από τους βουλευτές οι οποίοι έχουν άμεσα οικονομικά συμφέροντα στο υπό εξέταση ζήτημα, να το δηλώσουν.

Παρεμβαίνει ο Gary Titley ο οποίος, επί τη βάσει του άρθρου 28, παράγραφος 2, του Κανονισμού, ζητεί να λάβει απάντηση στο ερώτημα που είχε υποβάλει γραπτώς στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου στις 19 Μαρτίου 2009.

Παρεμβαίνει η Silvana Koch-Mehrin η οποία ευχαριστεί όλους τους βουλευτές που προσυπόγραψαν τη γραπτή δήλωση 0001/2009.

Παρεμβαίνουν οι Luigi Cocilovo, Hans-Peter Martin, Martin Schulz, Gerard Batten και Ewa Tomaszewska επί της αιτήσεως που υπέβαλε ο Daniel Cohn-Bendit.

Ο Πρόεδρος απαντά στον Gary Titley ότι η αίτησή του θα διαβιβαστεί στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, και στον Daniel Cohn-Bendit ότι όποιος βουλευτής επιθυμεί να προβεί σε δήλωση των οικονομικών του συμφερόντων μπορεί να το πράξει.


6.1. Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα I — Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0260)

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1α, του Κανονισμού).


6.2. Απαλλαγή 2007: Δικαστήριο (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα IV – Δικαστήριο [C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard (A6-0151/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0261)

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1α, του Κανονισμού).


6.3. Απαλλαγή 2007: Ελεγκτικό Συνέδριο (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο [C6-0419/2008 – 2008/2279(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard (A6-0152/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0262)

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1α, του Κανονισμού).


6.4. Απαλλαγή 2007: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής [C6-0423/2008 – 2008/2282(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard (A6-0156/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0263)

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1α, του Κανονισμού).


6.5. Απαλλαγή 2007: Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα ΙΧ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [C6-0424/2008 – 2008/2283(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard (A6-0154/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0264)

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1α, του Κανονισμού).


6.6. Απαλλαγή 2007: Eurojust (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0161/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0265)

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1α, του Κανονισμού).


6.7. Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0435/2008 – 2008/2262(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0162/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0266)

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1α, του Κανονισμού).


6.8. Απαλλαγή 2007: Eυρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0163/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0267)

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1α, του Κανονισμού).


6.9. Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex) (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0166/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0268)

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1α, του Κανονισμού).


6.10. Απαλλαγή 2007: Eυρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0170/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0269)

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1α, του Κανονισμού).


6.11. Απαλλαγή 2007 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0175/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0270)

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1α, του Κανονισμού).


6.12. Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0177/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0271)

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1α, του Κανονισμού).


6.13. Απαλλαγή 2007: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0178/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0272)

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1α, του Κανονισμού).


6.14. Απαλλαγή 2007: Συμβούλιο (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2007
Τμήμα II – Συμβούλιο [C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0273)

Αναβάλλεται η λήψη απόφασης σχετικά με την απαλλαγή.

Αναβάλλεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1β, του Κανονισμού).


6.15. Δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των ευρωπαϊκών οργανισμών (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών της ΕΕ [2008/2207(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0148/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0274)


7. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία του Ιρακινού Συμβουλίου των Αντιπροσώπων, υπό τον Khalid Al Atiyah, πρώτο Αντιπρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων του Ιράκ, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


8. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)

8.1. Πρόσβαση στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (αναδιατύπωση) ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (αναδιατύπωση) [11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0275)


8.2. Όροι που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου [11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0276)


8.3. Πρόσβαση στη αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (αναδιατύπωση) ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (αναδιατύπωση) [11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0277)

Παρεμβάσεις:

Ο Michael Gahler σχετικά με τη διεξαγωγή των ψηφοφοριών.


8.4. Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση / τις ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων (αναδιατύπωση) [COM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0278)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0278)

Παρεμβάσεις:

Η Silvia-Adriana Ţicău (εισηγήτρια), πριν από την ψηφοφορία, επί των τροπολογιών 57, 106, 117 και 102, 60pc, και, στη διάρκεια της ψηφοφορίας, επί των τροπολογιών 109 και 124.


8.5. Οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας [COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0279)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0279)

Παρεμβάσεις:

Ο Jean-Paul Gauzès (εισηγητής) πριν από την ψηφοφορία.


8.6. Δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών [COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0280)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0280)


8.7. Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών [COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0281)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0281)

Παρεμβάσεις:

Οι Georg Jarzembowski, Eva Lichtenberger και Gabriele Albertini (εισηγητής), σχετικά με την ψηφοφορία επί των τροπολογιών 81 και 12.


8.8. Διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων [COM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Brian Crowley (A6-0070/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0282)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0282)

Παρεμβάσεις:

Η Sharon Bowles, πριν από την ψηφοφορία, ζητεί να ψηφιστεί η τροπολογία 80 ως προσθήκη στην τροπολογία 37, και ο Brian Crowley (εισηγητής), ο οποίος δεν υποστηρίζει την αίτηση αυτή.


8.9. Ευφυή συστήματα μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του πλαισίου για την εξάπλωση των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για τις διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς [COM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 24)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0283)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0283)

Παρεμβάσεις:

Ο Alexander Alvaro, πριν από την ψηφοφορία, σχετικά με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.


8.10. Πρόγραμμα Marco Polo II ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1692/2006 σχετικά με τη θέσπιση του δεύτερου προγράμματος Marco Polo για τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών ("Marco Polo II") [COM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 25)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0284)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0284)


8.11. Ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές [COM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 26)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0285)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0285)


8.12. Δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη [COM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: John Bowis (A6-0233/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 27)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0286)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0286)

Παρεμβάσεις:

- Η Kartika Tamara Liotard πριν από την ψηφοφορία, σχετικά με τη νομική βάση (Ο Πρόεδρος της απαντά ότι θα λάβει την απόφαση σχετικά με το παραδεκτό των τροπολογιών που αφορούν τη νομική βάση μετά από την ψηφοφορία επί των άλλων τροπολογιών). Ο Philip Bushill-Matthews (αναπληρωτής εισηγητής) υποστηρίζει την πρόταση του Προέδρου·

- ο Philip Bushill-Matthews καταθέτει προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 100 (κρατείται)·

- ο Πρόεδρος πριν από την ψηφοφορία επί της τροποποιημένης προτάσεως, αποφασίζει να θέσει σε ψηφοφορία τις τροπολογίες που αφορούν τη νομική βάση·

- ο Philip Bushill-Matthews επ' αυτών των τροπολογιών·

- ο Edward McMillan-Scott σχετικά με τη διεξαγωγή των ψηφοφοριών.


8.13. Ασφάλεια των ασθενών * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου που αφορά την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη [COM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Amalia Sartori (A6-0239/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 28)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0287)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0287)


8.14. Ευρωπαϊκή δράση στον τομέα των σπάνιων νόσων * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου που αφορά μια ευρωπαϊκή δράση στον τομέα των σπάνιων νόσων [COM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Αντώνιος Τρακατέλλης (A6-0231/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 29)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0288)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0288)


8.15. Απαλλαγή 2007: Επιτροπή (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή - Εκτελεστικοί οργανισμοί [SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Jean-Pierre Audy (A6-0168/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο )

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ. 1

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0289)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ. 2

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0289)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ. 2

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0289)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ. 3

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0289)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ. 4

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0289)

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1α, του Κανονισμού).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0289)


8.16. Απαλλαγή 2007: έβδομο, όγδοο και ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έβδομου, του όγδοου και του ένατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2007 [COM(2008)0490 – C6-0296/2008 – 2008/2109(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Bogusław Liberadzki (A6-0159/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 31)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0290)

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1α, του Κανονισμού).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0290)


8.17. Απαλλαγή 2007: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα VI – Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή [C6-0420/2008 – 2008/2280(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard (A6-0155/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 32)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0291)

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1α, του Κανονισμού).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0291)


8.18. Απαλλαγή 2007: Επιτροπή των Περιφερειών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών [C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard (A6-0153/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 33)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0292)

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1α, του Κανονισμού).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0292)


8.19. Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0157/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 34)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0293)

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1α, του Κανονισμού).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0293)


8.20. Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0158/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 35)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0294)

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1α, του Κανονισμού).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0294)


8.21. Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (ΕΑΑ) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0160/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 36)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Απορρίπτεται

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1γ, του Κανονισμού).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0295)


8.22. Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του GNSS (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής του GNSS για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0446/2008 – 2008/2273(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0164/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 37)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0296)

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1α, του Κανονισμού).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0296)


8.23. Απαλλαγή 2007: Eυρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0165/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 38)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0297)

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1α, του Κανονισμού).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0297)


8.24. Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0167/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 39)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0298)

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1α, του Κανονισμού).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0298)


8.25. Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0429/2008 – 2008/2256(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0169/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 40)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0299)

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1α, του Κανονισμού).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0299)


8.26. Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0171/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 41)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0300)

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1α, του Κανονισμού).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0300)


8.27. Απαλλαγή 2007: Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0172/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 42)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0301)

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1α, του Κανονισμού).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0301)


8.28. Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0428/2008 – 2008/2255(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0173/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 43)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0302)

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1α, του Κανονισμού).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0302)


8.29. Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0174/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 44)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0303)

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1α, του Κανονισμού).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0303)


8.30. Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0176/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 45)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0304)

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1α, του Κανονισμού).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0304)


8.31. Απαλλαγή 2007: Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2007 [C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A6-0179/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 46)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0305)

Εγκρίνεται ως εκ τούτου το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1α, του Κανονισμού).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0305)


8.32. Αντιμετώπιση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0191/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 47)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0306)


8.33. Σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την αστική κινητικότητα [2008/2217(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Gilles Savary (A6-0199/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 48)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0307)


8.34. Σχέδιο δράσης για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο δράσης για τα ευφυή συστήματα μεταφορών [2008/2216(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 49)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0308)


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Paulo Casaca - A6-0184/2009: Jim Allister, Richard Corbett, Astrid Lulling, Zuzana Roithová

Έκθεση Søren Bo Søndergaard - A6-0150/2009
Richard Corbett

Έκθεση Christofer Fjellner - A6-0148/2009
Daniel Hannan

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Mathieu Grosch A6-0215/2009
Siiri Oviir

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Silvia-Adriana Ţicău - A6-0210/2009
Siiri Oviir

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Mathieu Grosch - A6-0211/2009
Siiri Oviir

Έκθεση Silvia-Adriana Ţicău - A6-0254/2009
Siiri Oviir, Syed Kamall

Έκθεση Jean-Paul Gauzès - A6-0191/2009
Siiri Oviir, Daniel Hannan

Έκθεση Michel Teychenné - A6-0209/2009
Siiri Oviir

Έκθεση Gabriele Albertini - A6-0250/2009
Siiri Oviir

Έκθεση Brian Crowley - A6-0070/2009
Siiri Oviir, Zuzana Roithová

Έκθεση Anne E. Jensen - A6-0226/2009
Siiri Oviir, Brigitte Fouré

Έκθεση Ulrich Stockmann - A6-0217/2009
Siiri Oviir

Έκθεση Petr Duchoň - A6-0220/2009
Siiri Oviir, Brigitte Fouré

Έκθεση John Bowis - A6-0233/2009
Siiri Oviir, Syed Kamall

Έκθεση Amalia Sartori - A6-0239/2009
Siiri Oviir

Έκθεση Αντώνιος Τρακατέλλης - A6-0231/2009
Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Bernd Posselt

Έκθεση Jean-Pierre Audy - A6-0168/2009
Ingeborg Gräßle

Έκθεση Gilles Savary - A6-0199/2009
Siiri Oviir

Έκθεση Anne E. Jensen - A6-0227/2009
Siiri Oviir


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 2.55 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

11. Δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια και δέσμη μέτρων για τις θαλάσσιες μεταφορές (υπογραφή των πράξεων)

Ο Πρόεδρος και ο Petr Nečas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνουν σε σύντομες δηλώσεις.

Αφού κάλεσε κοντά του τον Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής) και τους εισηγητές, ο Πρόεδρος, μαζί με τον Petr Nečas, προβαίνουν στην υπογραφή της «Δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια» καθώς και της «Δέσμης μέτρων για τις θαλάσσιες μεταφορές».


12. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


13. Συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της G20 (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της G20

Ο Petr Nečas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Pervenche Berès, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης.

Ο Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Poul Nyrup Rasmussen, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Margarita Starkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Caroline Lucas, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jana Bobošíková, μη εγγεγραμμένη, Othmar Karas, Elisa Ferreira, Rebecca Harms, Hans-Peter Martin, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès και Antolín Sánchez Presedo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Danutė Budreikaitė και Bart Staes.

Παρεμβαίνουν οι Petr Nečas και Olli Rehn.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Cristiana Muscardini, Guntars Krasts και Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής του Απριλίου της Ομάδας των 20 (B6-0185/2009),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni και Pierre Jonckheer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής της G20 στις 2 Απριλίου 2009 στο Λονδίνο (B6-0186/2009),

- Gunnar Hökmark, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με το αποτέλεσμα της Συνόδου της Ομάδας των 20 στις 2 Απριλίου 2009 στο Λονδίνο (B6-0187/2009),

- Graham Watson, Wolf Klinz και Margarita Starkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Σύνοδο Κορυφής της Ομάδας των Είκοσι της 2ας Απριλίου 2009 στο Λονδίνο (B6-0188/2009),

- Martin Schulz, Harlem Désir, Robert Goebbels, Pervenche Berès και Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής της G20 (B6-0189/2009),

- Francis Wurtz και Sahra Wagenknecht, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, on Conclusionsof the G20 Summit (B6-0190/2009).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.4.2009.


14. Στήριξη των Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γραπτή δήλωση)

Η δήλωση αριθ. 1/2009 που κατέθεσαν οι βουλευτές Κατερίνα Μπατζελή, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski και Janusz Wojciechowski σχετικά με τη στήριξη των Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκέντρωσε τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών που απαρτίζουν το Σώμα και επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 116 , παράγραφος 4, του Κανονισμού, θα διαβιβασθεί στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στα Κείμενα που Εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση της 5 Μαΐου 2009.


15. Κατάσταση στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κατάσταση στη Δημοκρατία της Μολδαβίας

Ο Graham Watson επισημαίνει την παρουσία στο θεωρείο των επισήμων μίας αντιπροσωπείας μελών της αντιπολίτευσης της Μολδαβίας, και συγκεκριμένα, τον Δήμαρχο της Chişinău, Dorin Chirtoacă, τον ηγέτη του κόμματος των φιλελευθέρων, Vladimir Filat, και τον Πρόεδρο της Συμμαχίας «Moldova Noastră», Serafim Urechean.

Ο Petr Nečas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mechtild ROTHE
Αντιπρόεδρος

Ο Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Marianne Mikko, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Adrian Severin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Ibrisagic, Victor Boştinaru, Maria Petre, Alexandru Nazare, Charles Tannock και Paul Rübig.

Παρεμβαίνουν οι Petr Nečas και Olli Rehn.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: στην επόμενη περίοδο συνόδου.


16. Εδραίωση της σταθερότητας και της ευημερίας στα Δυτικά Bαλκάνια - Κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εδραίωση της σταθερότητας και της ευημερίας στα Δυτικά Βαλκάνια [2008/2200(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Anna Ibrisagic (A6-0212/2009)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Η Anna Ibrisagic παρουσιάζει την έκθεσή της.

Οι Petr Nečas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Bastiaan Belder (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA) και Doris Pack, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Johannes Lebech, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paul Marie Coûteaux, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Charles Tannock, Libor Rouček και Jules Maaten.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Pierre Pribetich, Angelika Beer, Erik Meijer και Marusya Ivanova Lyubcheva.

Παρεμβαίνουν οι Petr Nečas, Olli Rehn και Anna Ibrisagic.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Doris Pack, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (B6-0183/2009).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.24 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.4.2009.


17. Μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και μέλλον της συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) (συζήτηση)

Έκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και το μέλλον της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) [2008/2324(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Angelika Beer (A6-0234/2009)

Η Angelika Beer παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Petr Nečas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Josef Zieleniec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Janusz Onyszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, και Karl von Wogau.

Παρεμβαίνουν οι Petr Nečas, Olli Rehn και Angelika Beer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.25 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.4.2009.


18. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία - Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία * - Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (προαιρετικό πρωτόκολλο) * (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία [COM(2008)0530 - C6-0116/2009 - 2008/0170(CNS)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Rumiana Jeleva (A6-0229/2009)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, του προαιρετικού πρωτοκόλλου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία [COM(2008)0530 - C6-0117/2009 - 2008/0171(CNS)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Rumiana Jeleva (A6-0230/2009)

Οι Petr Nečas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Η Rumiana Jeleva παρουσιάζει τις εκθέσεις της.

Παρεμβαίνουν οι Hiltrud Breyer (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Rovana Plumb, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Richard Howitt.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Ilda Figueiredo.

Παρεμβαίνουν οι Petr Nečas, Olli Rehn και Rumiana Jeleva.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Jan Andersson και Rumiana Jeleva, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, on the statement by the Commission on the conclusions, by the European Communi (B6-0194/2009).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.4.2009 και σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.4.2009.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

19. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0227/2009).

Η ερώτηση 1 αποσύρεται.

Ερώτηση 2 (Gay Mitchell): Ρητορική κατά της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Ο Petr Nečas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Richard Corbett και Christopher Heaton-Harris.

Ερώτηση 3 (Manuel Medina Ortega): Διπλή επιβολή φόρου.

Ο Petr Nečas απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Manuel Medina Ortega, Syed Kamall και Paul Rübig.

Η ερώτηση 4 αποσύρεται.

Ερώτηση 5 (Marian Harkin): Κρέας πουλερικών.

Ο Petr Nečas απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Marian Harkin και Avril Doyle.

Οι ερωτήσεις 6 και 7 αποσύρονται.

Η ερώτηση 8 καταπίπτει, διότι ο συντάκτης της απουσιάζει.

Ερώτηση 9 (Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου): Αντιμετώπιση της κρίσης και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο Petr Nečas απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.

Ερώτηση 10 (Avril Doyle): Αποτελέσματα του Εαρινού Συμβουλίου ως προς τη χρηματοδότηση μιας παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα.

Ο Petr Nečas απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Avril Doyle.

Η Πρόεδρος προβαίνει σε παρατήρηση σχετικά με τη διοργάνωση της ώρας των ερωτήσεων.

Στις ερωτήσεις 11 έως 27 στις οποίες, λόγω ελλείψεως χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση, θα δοθούν γραπτές απαντήσεις (βλ. παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 8.10 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

20. Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (αναδιατύπωση) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (αναδιατύπωση) [COM(2008)0399 - C6-0277/2008 - 2008/0151(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Magor Imre Csibi (A6-0096/2009)

Ο Magor Imre Csibi παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Anders Wijkman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Dorette Corbey, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Holger Krahmer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Παρεμβαίνουν οι Günter Verheugen και Magor Imre Csibi.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.4.2009.


21. Εναρμονισμένοι όροι εμπορίας των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών [COM(2008)0311 - C6-0203/2008 - 2008/0098(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Catherine Neris (A6-0068/2009)

Η Catherine Neris παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Den Dover (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Zita Pleštinská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Cremers, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Janelly Fourtou, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Andreas Schwab και Catherine Neris.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.4.2009.


22. Φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις * - Κοινό σύστημα ΦΠΑ όσον αφορά τη φοροδιαφυγή που συνδέεται με την εισαγωγή και άλλες διασυνοριακές συναλλαγές * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις [COM(2008)0727 - C6-0464/2008 - 2008/0215(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Benoît Hamon (A6-0244/2009)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τη φοροδιαφυγή που συνδέεται με την εισαγωγή και άλλες διασυνοριακές συναλλαγές [COM(2008)0805 - C6-0039/2009 - 2008/0228(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Cornelis Visser (A6-0189/2009)

Οι Benoît Hamon και Cornelis Visser παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο László Kovács (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Eva-Riitta Siitonen (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Astrid Lulling, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Bilyana Ilieva Raeva, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Ieke van den Burg, László Kovács, Benoît Hamon και Astrid Lulling επί προσωπικού ζητήματος σε συνέχεια της παρέμβασης του Benoît Hamon.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.4.2009 και σημείο 7.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.4.2009.


23. Διαμόρφωση της γενικής εικόνας προσώπου, ιδίως βάσει της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, στο πλαίσιο των αντιτρομοκρατικών ενεργειών, της εφαρμογής του νόμου, του ελέγχου της μετανάστευσης, των τελωνειακών υπηρεσιών και των ελέγχων στα σύνορα (συζήτηση)

Έκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με το πρόβλημα διαμόρφωσης μιας γενικής εικόνας ενός προσώπου, ιδίως βάσει της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, στο πλαίσιο των αντιτρομοκρατικών ενεργειών, της εφαρμογής του νόμου, του ελέγχου της μετανάστευσης, των τελωνειακών υπηρεσιών και των ελέγχων στα σύνορα [2008/2020(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sarah Ludford (A6-0222/2009)

Η Sarah Ludford παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο László Kovács (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Emine Bozkurt.

Παρεμβαίνουν οι László Kovács και Sarah Ludford.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.4.2009.


24. Στατιστικές για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις στατιστικές για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα [11120/2/2008 - C6-0004/2009 - 2006/0258(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Bart Staes (A6-0256/2009)

Ο Bart Staes παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο László Kovács (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Anne Laperrouze, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Bart Staes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.4.2009.


25. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποίηση του Κανονισμού

- Προσαρμογή του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Συνθήκη της Λισαβώνας (2009/2029(REG))

(γνωμοδότηση: BUDG)


26. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 423.627/OJVE).


27. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.05 μ.μ.

Klaus Welle

Martine Roure

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Αγγελάκας, Angelilli, Antochi, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Bautista, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Μποτόπουλος, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Δημητρίου, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Δρούτσας, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Γεωργίου, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Κοππά, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Ματσάκης, Μάτσης, Matula, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panayotov, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Ποδηματά, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Σχοινάς, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Τούσσας, Τρακατέλλης, Trautmann, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Βακάλης, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου