Indiċi 
Minuti
PDF 270kWORD 204k
Il-Ħamis, 23 ta' April 2009 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Tressiq ta' dokumenti
 3.Id-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transkonfinali ***I (dibattitu)
 4.Is-sikurezza tal-pazjenti * (dibattitu)
 5.Azzjoni Ewropea fil-qasam tal-mard rari * (dibattitu)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Kwittanza 2007: il-Parlament Ewropew (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.2.Kwittanza 2007: il-Qorti tal-Ġustizzja (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.3.Kwittanza 2007: il-Qorti tal-Awdituri (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.4.Kwittanza 2007: l-Ombudsman Ewropew (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.5.Kwittanza 2007: il-Kontrollur Ewropew tal-Protezzjoni tad-Dejta (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.6.Kwittanza 2007: Il-Eurojust (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.7.Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.8.Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.9.Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni (Frontex) (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.10.Kwittanza 2007: Iċ-Ċentru Ewropew tal-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.11.Kwittanza 2007: Iċ-Ċentru Ewropew għas-Sorveljanza tad-Drogi u d-Dipendenza fuq id-Drogi (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.12.Kwittanza 2007: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp tat-Taħriġ Vokazzjonali (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.13.Kwittanza 2007: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.14.Kwittanza 2007: il-Kunsill (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.15.L-Immaniġġjar u l-Kontroll Finanzjarju tal-Aġenziji Ewropej (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
 7.Merħba
 8.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  
8.1.Aċċess għas-suq għas-servizzi tat-trasport bil-kowċ u b'tal-linja (tfassil mill-ġdid) ***II (votazzjoni)
  
8.2.Kundizzjonijiet li għandhom jiġu rrispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni tat-trasportatur bit-triq ***II (votazzjoni)
  
8.3.Aċċess għas-suq tal-ġarr internazzjonali ta' prodotti fit-toroq (tfassil mill-ġdid) ***II (votazzjoni)
  
8.4.Ir-rendiment enerġetiku tal-bini (Verżjoni rriformulata) ***I (votazzjoni)
  
8.5.Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu ***I (votazzjoni)
  
8.6.Drittijiet tal-passiġġieri li jivvjaġġaw bil-baħar jew permezz tat-tbaħħir intern ***I (votazzjoni)
  
8.7.Id-drittijiet tal-passiġġieri fit-trasport bix-xarabank u bil-kowċ ***I (votazzjoni)
  
8.8.It-terminu ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u ta' ċerti drittijiet relatati ***I (votazzjoni)
  
8.9.Sistemi Intelliġenti tat-Trasport fil-qasam tat-trasport bit-triq u interkonnessjonijiet ma' modi oħra ta' trasport ***I (votazzjoni)
  
8.10.Programm Marco Polo II ***I (votazzjoni)
  
8.11.Netwerk ferrovjarju Ewropew għat-trasport tal-merkanzija kompetittiv ***I (votazzjoni)
  
8.12.Id-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transkonfinali ***I (votazzjoni)
  
8.13.Is-sikurezza tal-pazjenti * (votazzjoni)
  
8.14.Azzjoni Ewropea fil-qasam tal-mard rari * (votazzjoni)
  
8.15.Kwittanza 2007: il-Kummissjoni (votazzjoni)
  
8.16.Kwittanza 2007: is-seba', it-tmien u d-disa' Fond Ewropew għall-Iżvilupp (EDF) (votazzjoni)
  
8.17.Kwittanza 2007: il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (votazzjoni)
  
8.18.Kwittanza 2007: il-Kumitat tar-Reġjuni (votazzjoni)
  
8.19.Kwittanza 2007: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (votazzjoni)
  
8.20.Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (votazzjoni)
  
8.21.Kwittanza 2007: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) (votazzjoni)
  
8.22.Kwittanza 2007: L-Awtorità Ewropea tas-Sorveljanza tal-GNSS (votazzjoni)
  
8.23.Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji (votazzjoni)
  
8.24.Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (votazzjoni)
  
8.25.Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni (votazzjoni)
  
8.26.Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent (votazzjoni)
  
8.27.Kwittanza 2007: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà tal-Ikel (votazzjoni)
  
8.28.Kwittanza 2007: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kundizzjonijiet tal-Għajxien u tax-Xogħol (votazzjoni)
  
8.29.Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (votazzjoni)
  
8.30.Kwittanza 2007: L-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (votazzjoni)
  
8.31.Kwittanza 2007: L-Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd (votazzjoni)
  
8.32.Ġlieda kontra d-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti biex jiġu miġġielda l-bidla fil-klima u t-tnaqqis tal-bijodiversita' (votazzjoni)
  
8.33.Il-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Mobilità Urbana (votazzjoni)
  
8.34.Il-Pjan ta' Azzjoni għal Sistemi Intelliġenti ta' Trasport (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Pakkett klima-enerġija u pakkett dwar it-trasport marittimu (firma tal-atti)
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 13.Konklużjonijiet tas-Samit tal-G20 (dibattitu)
 14.Appoġġ għall-Olimpijadi Speċjali fl-Unjoni Ewropea (dikjarazzjoni bil-miktub)
 15.Is-sitwazzjoni tar-Repubblika tal-Moldova (dibattitu)
 16.Il-konsolidament tal-istabilità u tal-prosperità fil-Balkani tal-Punent - Sitwazzjoni fil-Bosnja u l-Ħerzegovina (dibattitu)
 17.Non-proliferazzjoni tal-armi nukleari u l-ġejjieni tat-Trattat dwar in-Non-Proliferazzjoni tal-Armi Nukleari (NPT) (dibattitu)
 18.Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet ta' persuni b’Diżabilità - Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità * - Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità (Protokoll mhux Obbligatorju) * (dibattitu)
 19.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kunsill)
 20.Rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati ma' l-enerġija (tfassil mill-ġdid) ***I (dibattitu)
 21.Kundizzjonijiet armonizzati għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-kostruzzjoni ***I (dibattitu)
 22.It-tassazzjoni fuq id-dħul mit-tfaddil fil-forma ta' pagamenti ta' mgħax * - Is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tal-evażjoni tat-taxxa marbuta mal-importazzjoni u ma' tranżazzjonijiet oħra transkonfinali * (dibattitu)
 23.Il-problema tal-profiling, b'mod partikulari fuq bażi ta' etniċità u razza, fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, fl-infurzar tal-liġi, l-immigrazzjoni u l-kontroll tad-dwana u tal-fruntieri. (dibattitu)
 24.Statistika dwar prodotti gћall-ћarsien tal-pjanti ***II (dibattitu)
 25.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 26.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 27.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


PRESIDENT: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Tressiq ta' dokumenti

Id-dokumenti msemmija hawn taħt tressqu mill-Membri

1) mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Cristiana Muscardini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar proġett ta' organu ta' garanzija, konsulenza u valutazzjoni tas-servizzi tal-volontarjat u tat-Tielet Settur (B6-0195/2009)
irreferut responsabbli: EMPL

2) proposti għal rakkomandazzjonijiet (Artikolu 114 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Hanna Foltyn-Kubicka, f'isem il-Grupp UEN. Proposta għal rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar it-twaqqif tal-25 ta’ Mejju bħala l-Jum Internazzjonali f’Ġieħ l-Eroj tal-Ġlieda Kontra t-Totalitarjaniżmu (B6-0196/2009)
irreferut responsabbli: AFET
opinjoni: LIBE


3. Id-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transkonfinali ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transkonfinali [COM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: John Bowis (A6-0233/2009)

Philip Bushill-Matthews (rapporteur sostitut) ippreżenta r-rapport..

Tkellmu: Daniela Filipiová (President fil-kariga tal-Kunsill) u Androulla Vassiliou (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Iles Braghetto (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Françoise Grossetête (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Bernadette Vergnaud (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Diana Wallis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Anna Záborská (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Avril Doyle f'isem il-Grupp PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt f'isem il-Grupp PSE, Jules Maaten f'isem il-Grupp ALDE, Salvatore Tatarella f'isem il-Grupp UEN, Claude Turmes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard f'isem il-Grupp GUE/NGL, Hanne Dahl f'isem il-Grupp IND/DEM, Jim Allister Membru mhux affiljat, Colm Burke, Guido Sacconi, Karin Riis-Jørgensen, Ewa Tomaszewska, Margrete Auken, Adamos Adamou, Urszula Krupa, Andreas Mölzer, Péter Olajos, Anne Van Lancker, Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Jens Holm, Johannes Blokland, Lydia Schenardi, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Siiri Oviir, Roberto Musacchio, Kathy Sinnott, Ria Oomen-Ruijten, María Sornosa Martínez, Holger Krahmer, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Christofer Fjellner, Åsa Westlund u Emmanouil Angelakas.

PRESIDENT: Luigi COCILOVO
Viċi President

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Charles Tannock, Catiuscia Marini, Marios Matsakis, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Christel Schaldemose, Olle Schmidt u Proinsias De Rossa.

Tkellmu: Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou u Philip Bushill-Matthews.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.12 tal- Minuti ta' 23.4.2009 .


4. Is-sikurezza tal-pazjenti * (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-pazjent, inkluż il-ħarsien minn u l-kontroll ta' infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa [COM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Amalia Sartori (A6-0239/2009)

Françoise Grossetête (rapporteur sostitut) ippreżenta r-rapport..

Tkellmu: Daniela Filipiová (President fil-kariga tal-Kunsill) u Androulla Vassiliou (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Antonios Trakatellis f'isem il-Grupp PPE-DE, Linda McAvan f'isem il-Grupp PSE, u Marios Matsakis f'isem il-Grupp ALDE.

Tkellem Siiri Oviir.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou u Françoise Grossetête.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.13 tal- Minuti ta' 23.4.2009 .


5. Azzjoni Ewropea fil-qasam tal-mard rari * (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar azzjoni Ewropea fil-qasam tal-mard rari [COM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

Antonios Trakatellis ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellmu: Daniela Filipiová (President fil-kariga tal-Kunsill) u Androulla Vassiliou (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Françoise Grossetête (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Peter Liese f'isem il-Grupp PPE-DE, Dorette Corbey f'isem il-Grupp PSE, Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE, Hiltrud Breyer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Philip Claeys Membru mhux affiljat, u Christa Klaß.

Tkellem skont il-proċedura "catch the eye" Siiri Oviir.

Tkellmu: Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou u Antonios Trakatellis.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.14 tal- Minuti ta' 23.4.2009 .


PRESIDENT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.

Tkellem Daniel Cohn-Bendit li, fil-perspettiva tal-votazzjoni dwar ir-rapport Casaca (A6-0184/2009) dwar il-kwittanza 2007 – Parlament Ewropew, u fuq il-bażi tal-Artikolu 1, Anness I, tar-Regoli ta' Proċedura, stieden lill-President biex jitlob li l-Membri li għandhom interess finanzjarju dirett fl-affari li qed tiġi diskussa biex dan jindikawh.

Tkellem Gary Titley li, fuq il-bażi tal-Artikolu 28(2) tar-Regoli ta' Proċedura, talab li jirċievi tweġiba għall-mistoqsija bil-miktub li kien għamel lill-President tal-Parlament nhar id-19 ta' Marzu 2009.

Tkellmet Silvana Koch-Mehrin li rringrazzjat lill-Membri kollha li ffirmaw id-Dikjarazzjoni bil-Miktub 0001/2009.

Tkellmu: Luigi Cocilovo, Hans-Peter Martin, Martin Schulz, Gerard Batten u Ewa Tomaszewska dwar it-talba li ressaq Daniel Cohn-Bendit.

Il-President wieġeb lil Gary Titley li t-talba tiegħu se tintbagħat lil-President tal-Parlament, u lil Daniel Cohn-Bendit li kull Membru li jixtieq jagħmel dikjarazzjoni ta' interessi finanzjarji jista' jagħmilha.


6.1. Kwittanza 2007: il-Parlament Ewropew (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza tal-eżekuzzjoni tal-baġit ġenerali tal-UE għall-eżerċizzju 2007 - Taqsima I - il-Parlament Ewropew [C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI u MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0260)

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).


6.2. Kwittanza 2007: il-Qorti tal-Ġustizzja (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit ġenerali tal-UE għall-eżerċizzju għall-2007 - Taqsima IV - Il-Qorti tal-Ġustizzja [C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Søren Bo Søndergaard (A6-0151/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI u MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0261)

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).


6.3. Kwittanza 2007: il-Qorti tal-Awdituri (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit ġenerali tal-UE għall-eżerċizzju 2007 - Taqsima V, Il-Qorti tal-Awdituri [C6-0419/2008 – 2008/2279(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Søren Bo Søndergaard (A6-0152/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI u MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0262)

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).


6.4. Kwittanza 2007: l-Ombudsman Ewropew (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit ġenerali tal-UE għall-eżerċizzju 2007 Taqsima VIII - l-Ombudsman Ewropew [C6-0423/2008 – 2008/2282(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Søren Bo Søndergaard (A6-0156/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI u MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0263)

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).


6.5. Kwittanza 2007: il-Kontrollur Ewropew tal-Protezzjoni tad-Dejta (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit ġenerali tal-UE għall-eżerċizzju tal-2007 Taqsima IX - Il-Kontrollur Ewropew tal-Protezzjoni tad-Dejta [C6-0424/2008 – 2008/2283(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Søren Bo Søndergaard (A6-0154/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI u MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0264)

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).


6.6. Kwittanza 2007: Il-Eurojust (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Eurojust għall-eżerċizzju tal-2007 [C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0161/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI u MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0265)

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).


6.7. Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini għall-eżerċizzju tal-2007 [C6-0435/2008 – 2008/2262(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0162/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI u MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0266)

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).


6.8. Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni għall-eżerċizzju 2007 [C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0163/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI u MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0267)

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).


6.9. Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni (Frontex) (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni għall-eżerċizzju tal-2007 [C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0166/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI u MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0268)

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).


6.10. Kwittanza 2007: Iċ-Ċentru Ewropew tal-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew tal-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għall-eżerċizzju tal-2007 [C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0170/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI u MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0269)

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).


6.11. Kwittanza 2007: Iċ-Ċentru Ewropew għas-Sorveljanza tad-Drogi u d-Dipendenza fuq id-Drogi (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għas-Sorveljanza tad-Drogi u d-Dipendenza fuq id-Drogi għall-eżerċizzju tal-2007 [C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0175/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI u MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0270)

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).


6.12. Kwittanza 2007: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp tat-Taħriġ Vokazzjonali (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp tat-Taħriġ Vokazzjonali għall-eżerċizzju tal-2007 [C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0177/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI u MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0271)

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).


6.13. Kwittanza 2007: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għall-eżerċizzju tal-2007 [C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0178/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI u MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0272)

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).


6.14. Kwittanza 2007: il-Kunsill (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit ġenerali tal-UE għall-eżerċizzju tal-2007 Taqsima II, Il-Kunsill [C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI u MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0273)

Id-deċiżjoni dwar il-kwittanza ġiet posposta.

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).


6.15. L-Immaniġġjar u l-Kontroll Finanzjarju tal-Aġenziji Ewropej (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-Immaniġġjar u l-Kontroll Finanzjarju tal-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea [2008/2207(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0148/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0274)


7. Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lill-membri tad-delegazzoni du Parlament Iraqin, immexxija minn Khalid Al Atiyah, l-Ewwel Viċi President tal-Kamra tar-Rappreżentanti tal-Iraq, li ħadu posthom fil-gallarija uffiċjali.


8. Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)

8.1. Aċċess għas-suq għas-servizzi tat-trasport bil-kowċ u b'tal-linja (tfassil mill-ġdid) ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb tal-adozzjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-aċċess tas-suq tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank (tfassil mill-ġdid) [11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 16)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA(2009)0275)


8.2. Kundizzjonijiet li għandhom jiġu rrispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni tat-trasportatur bit-triq ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kundizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta' operatur tat-trasport stradali u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE [11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 17)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA(2009)0276)


8.3. Aċċess għas-suq tal-ġarr internazzjonali ta' prodotti fit-toroq (tfassil mill-ġdid) ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport tal-merkanzija stradali (tfassil mill-ġdid) [11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 18)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA(2009)0277)

Interventi

Michael Gahler dwar l-iżvolġiment tal-votazzjoni.


8.4. Ir-rendiment enerġetiku tal-bini (Verżjoni rriformulata) ***I (votazzjoni)

Rapport Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prestazzjoni ta' l tal-enerġija tal-bini (riformulazzjoni) [COM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 19)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2009)0278)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0278)

Interventi

Silvia-Adriana Ţicău (rapporteur), qabel il-votazzjoni dwar l-emendi 57, 106, 117 u 102, 60pc, u waqt il-votazzjoni, dwar l-emendi 109 u 124.


8.5. Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu [COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 20)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2009)0279)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0279)

Interventi

Jean-Paul Gauzès (rapporteur) qabel il-votazzjoni.


8.6. Drittijiet tal-passiġġieri li jivvjaġġaw bil-baħar jew permezz tat-tbaħħir intern ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-passiġġieri meta jivvjaġġaw bil-baħar jew fuq l-ilmijiet interni navigabbli u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi [COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 21)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2009)0280)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0280)


8.7. Id-drittijiet tal-passiġġieri fit-trasport bix-xarabank u bil-kowċ ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-passiġġieri fit-trasport bix-xarabank u bil-kowċ u li temenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 dwar kooperazzjoni bejn awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar ta' liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi [COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 22)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2009)0281)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0281)

Interventi

Georg Jarzembowski, Eva Lichtenberger u Gabriele Albertini (rapporteur), dwar il-votazzjoni fuq l-emendi 81 u 12.


8.8. It-terminu ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u ta' ċerti drittijiet relatati ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/116/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-terminu ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u ta' ċerti drittijiet relatati [COM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Brian Crowley (A6-0070/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 23)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2009)0282)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0282)

Interventi

Sharon Bowles, qabel il-votazzjoni, talbet li l-emenda 80, jittieħed vot dwarha bħala żieda għall-emenda 37, u Brian Crowley (rapporteur), li ma qabilx ma' din it-talba.


8.9. Sistemi Intelliġenti tat-Trasport fil-qasam tat-trasport bit-triq u interkonnessjonijiet ma' modi oħra ta' trasport ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-varar ta' Sistemi Intelliġenti tat-Trasport fil-qasam tat-trasport bit-triq u għall-interkonnessjonijiet ma' modi oħrajn ta' trasport [COM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 24)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2009)0283)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0283)

Interventi

Alexander Alvaro, qabel il-votazzjoni dwar l-iżvolġiment tal-votazzjoni.


8.10. Programm Marco Polo II ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1692/2006 li jistabbilixxi t-tieni programm 'Marco Polo' għall-għoti ta' għajnuna finanzjarja tal-Komunità biex tittejjeb il-prestazzjoni ambjentali tas-sistema tat-trasport tal-merkanzija ('Marco Polo II') [COM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 25)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2009)0284)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0284)


8.11. Netwerk ferrovjarju Ewropew għat-trasport tal-merkanzija kompetittiv ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar in-netwerk ferrovjarju Ewropew għat-trasport tal-merkanzija kompetittiv [COM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 26)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2009)0285)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0285)


8.12. Id-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transkonfinali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transkonfinali [COM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: John Bowis (A6-0233/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 27)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2009)0286)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0286)

Interventi

- Kartika Tamara Liotard qabel il-votazzjoni, dwar il-bażi legali. (Il-President weġibha li kien se jieħu deċiżjoni dwar l-ammessibilità tal-emendi dwar il-bażi legali wara l-votazzjoni fuq l-emendi l-oħrajn). (flok ir-rapporteur) appoġġja l-proposta tal-President;

- Philip Bushill-Matthews ippreżenta emenda orali għall-emenda 100 (adottata);

- Il-President qabel il-votazzjoni dwar il-proposta modifikata, ddeċieda li jittieħed vot fuq l-emendi dwar il-bażi legali;

- Philip Bushill-Matthews dwar dawn l-emendi;

- Edward McMillan-Scott dwar l-iżvolġiment tal-votazzjoni.


8.13. Is-sikurezza tal-pazjenti * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-pazjent, inkluż il-ħarsien minn u l-kontroll ta' infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa [COM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Amalia Sartori (A6-0239/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 28)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2009)0287)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0287)


8.14. Azzjoni Ewropea fil-qasam tal-mard rari * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar azzjoni Ewropea fil-qasam tal-mard rari [COM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 29)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2009)0288)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0288)


8.15. Kwittanza 2007: il-Kummissjoni (votazzjoni)

Rapport dwar il-Kwittanza 2007: Baġit ġenerali tal-UE - Taqsima III - Kummissjoni [SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Jean-Pierre Audy (A6-0168/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt )

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI nru 1

Adottata (P6_TA(2009)0289)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI nru 2

Adottata (P6_TA(2009)0289)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI nru 2

Adottata (P6_TA(2009)0289)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI nru 3

Adottata (P6_TA(2009)0289)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI nru 4

Adottata (P6_TA(2009)0289)

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0289)


8.16. Kwittanza 2007: is-seba', it-tmien u d-disa' Fond Ewropew għall-Iżvilupp (EDF) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit tais-seba', tat-tmien u tad-disa' Fond Ewropew għall-Iżvilupp għall-eżerċizzju tal-2007 [COM(2008)0490 – C6-0296/2008 – 2008/2109(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bogusław Liberadzki (A6-0159/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 31)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P6_TA(2009)0290)

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0290)


8.17. Kwittanza 2007: il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit ġenerali tal-UE għall-eżerċizzju 2007 Taqsima VI - Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [C6-0420/2008 – 2008/2280(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Søren Bo Søndergaard (A6-0155/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 32)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P6_TA(2009)0291)

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0291)


8.18. Kwittanza 2007: il-Kumitat tar-Reġjuni (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit ġenerali tal-UE għall-eżerċizzju tal-2007 Taqsima VII, il-Kumitat tar-Reġjuni [C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Søren Bo Søndergaard (A6-0153/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 33)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P6_TA(2009)0292)

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0292)


8.19. Kwittanza 2007: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għall-eżerċizzju 2007 [C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0157/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 34)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P6_TA(2009)0293)

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0293)


8.20. Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni għall-eżerċizzju tal-2007 [C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0158/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 35)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P6_TA(2009)0294)

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0294)


8.21. Kwittanza 2007: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għall-eżerċizzju tal-2007 [C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0160/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 36)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Miċħuda

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0295)


8.22. Kwittanza 2007: L-Awtorità Ewropea tas-Sorveljanza tal-GNSS (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tas-Sorveljanza tal-GNSS għall-eżerċizzju tal-2007 [C6-0446/2008 – 2008/2273(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0164/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 37)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P6_TA(2009)0296)

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0296)


8.23. Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji għall-eżerċizzju tal-2007 [C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0165/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 38)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P6_TA(2009)0297)

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0297)


8.24. Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għall-eżerċizzju tal-2007 [C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0167/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 39)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P6_TA(2009)0298)

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0298)


8.25. Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni għall-eżerċizzju tal-2007 [C6-0429/2008 – 2008/2256(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0169/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 40)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P6_TA(2009)0299)

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0299)


8.26. Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent għall-eżerċizzju tal-2007 [C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0171/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 41)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P6_TA(2009)0300)

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0300)


8.27. Kwittanza 2007: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà tal-Ikel (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà tal-Ikel għall-eżerċizzju tal-2007 [C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0172/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 42)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P6_TA(2009)0301)

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0301)


8.28. Kwittanza 2007: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kundizzjonijiet tal-Għajxien u tax-Xogħol (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kundizzjonijiet tal-Għajxien u tax-Xogħol għall-eżerċizzju tal-2007 [C6-0428/2008 – 2008/2255(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0173/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 43)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P6_TA(2009)0302)

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0302)


8.29. Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol għall-eżerċizzju 2007 [C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0174/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 44)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P6_TA(2009)0303)

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0303)


8.30. Kwittanza 2007: L-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea għall-eżerċizzju tal-2007 [C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0176/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 45)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P6_TA(2009)0304)

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0304)


8.31. Kwittanza 2007: L-Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd għall-eżerċizzju tal-2007 [C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Christofer Fjellner (A6-0179/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 46)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P6_TA(2009)0305)

L-għeluq tal-kontijiet għaldaqstant ġie approvat (Ara l-Anness V, Artikolu 5(1a) tar-Regoli ta' Proċedura).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0305)


8.32. Ġlieda kontra d-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti biex jiġu miġġielda l-bidla fil-klima u t-tnaqqis tal-bijodiversita' (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0191/2009

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 47)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0306)


8.33. Il-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Mobilità Urbana (votazzjoni)

Rapport dwar il-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Mobilità Urbana [2008/2217(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Gilles Savary (A6-0199/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 48)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0307)


8.34. Il-Pjan ta' Azzjoni għal Sistemi Intelliġenti ta' Trasport (votazzjoni)

Rapport dwar il-pjan ta' azzjoni għal sistemi intelliġenti ta' trasport [2008/2216(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 49)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0308)


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, skont l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Paulo Casaca - A6-0184/2009: Jim Allister, Richard Corbett, Astrid Lulling, Zuzana Roithová

Rapport Søren Bo Søndergaard - A6-0150/2009: Richard Corbett

Rapport Christofer Fjellner - A6-0148/2009: Daniel Hannan

Rakkomandazzjoni għat-Tieni Qari Mathieu Grosch - A6-0215/2009: Siiri Oviir

Rakkomandazzjoni għat-Tieni Qari Silvia-Adriana Ţicău - A6-0210/2009: Siiri Oviir

Rakkomandazzjoni għat-Tieni Qari Mathieu Grosch - A6-0211/2009: Siiri Oviir

Rapport Silvia-Adriana Ţicău - A6-0254/2009: Siiri Oviir, Syed Kamall

Rapport Jean-Paul Gauzès - A6-0191/2009: Siiri Oviir, Daniel Hannan

Rapport Michel Teychenné - A6-0209/2009: Siiri Oviir

Rapport Gabriele Albertini - A6-0250/2009: Siiri Oviir

Rapport Brian Crowley - A6-0070/2009: Siiri Oviir, Zuzana Roithová

Rapport Anne E. Jensen - A6-0226/2009: Siiri Oviir, Brigitte Fouré

Rapport Ulrich Stockmann - A6-0217/2009: Siiri Oviir

Rapport Petr Duchoň - A6-0220/2009: Siiri Oviir, Brigitte Fouré

Rapport John Bowis - A6-0233/2009: Siiri Oviir, Syed Kamall

Rapport Amalia Sartori - A6-0239/2009: Siiri Oviir

Rapport Antonios Trakatellis - A6-0231/2009: Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Bernd Posselt

Rapport Jean-Pierre Audy - A6-0168/2009: Ingeborg Gräßle

Rapport Gilles Savary - A6-0199/2009: Siiri Oviir

Rapport Anne E. Jensen - A6-0227/2009: Siiri Oviir


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimgħatejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.55
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00 )

PRESIDENT: Hans-Gert PÖTTERING
President

11. Pakkett klima-enerġija u pakkett dwar it-trasport marittimu (firma tal-atti)

Il-President u Petr Nečas (President fil-kariga tal-Kunsill) għamlu dikjarazzjonijiet qosra.

Wara li stieden lil Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni) u lir-rapporteurs biex jingħaqdu miegħu, il-President, flimkien ma' Petr Nečas, kompla billi ffirma l-«Pakkett klima-enerġija», kif ukoll il-«Pakkett dwar it-trasport marittimu».


12. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


13. Konklużjonijiet tas-Samit tal-G20 (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Konklużjonijiet tas-Samit tal-G20

Petr Nečas (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel dikjarazzjoni.

PRESIDENT: Gérard ONESTA
Viċi President

Tkellmet Pervenche Berès, dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu.

Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE-DE, Poul Nyrup Rasmussen f'isem il-Grupp PSE, Margarita Starkevičiūtė f'isem il-Grupp ALDE, Roberts Zīle f'isem il-Grupp UEN, Caroline Lucas f'isem il-Grupp Verts/ALE, Francis Wurtz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jana Bobošíková Membru mhux affiljata, Othmar Karas, Elisa Ferreira, Rebecca Harms, Hans-Peter Martin, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès u Antolín Sánchez Presedo.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Danutė Budreikaitė u Bart Staes.

Tkellmu: Petr Nečas u Olli Rehn.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Cristiana Muscardini, Guntars Krasts u Roberta Angelilli f'isem il-Grupp UEN, dwar is-Samit tal-G20 tat-2 ta' April 2009 (B6-0185/2009),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni u Pierre Jonckheer f'isem il-Grupp Verts/ALE, fis-Samit tal-G20 ta’ Londra tat-2 ta' April 2009 (B6-0186/2009),

- Gunnar Hökmark f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar ir-riżultat tal-laqgħa tal-G20 li saret f’Londra fit-2 ta’ April 2009 (B6-0187/2009),

- Graham Watson, Wolf Klinz u Margarita Starkevičiūtė f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-Samit tal-G20 ta' Londra tat-2 ta' April 2009 (B6-0188/2009),

- Martin Schulz, Harlem Désir, Robert Goebbels, Pervenche Berès u Elisa Ferreira f'isem il-Grupp PSE, dwar il-konklużjonijiet tas-Samit tal-G20 (B6-0189/2009),

- Francis Wurtz u Sahra Wagenknecht f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-konklużjonijiet tas-Samit tal-G20 (B6-0190/2009).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.22 tal- Minuti ta' 24.4.2009 .


14. Appoġġ għall-Olimpijadi Speċjali fl-Unjoni Ewropea (dikjarazzjoni bil-miktub)

Id-Dikjarazzjoni 1/2009 ippreżentata mill-Membri Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski u Janusz Wojciechowski dwar l-appoġġ għall-Olimpijadi Speċjali fl-Unjoni Ewropea ġiet iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri tal-Parlament. B'riżultat ta' dan, skont l-Artikolu 116(4) tar-Regoli ta' Proċedura, se tiġi ppreżentata lid-destinatarji u ppubblikata flimkien mal-ismijiet tal-firmatarji fit-Testi Adottati tas-sessjoni ta' 5 ta' Mejju 2009.


15. Is-sitwazzjoni tar-Repubblika tal-Moldova (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni tar-Repubblika tal-Moldova

Graham Watson indika l-preżenza fil-gallarija ta' delegazzjoni ta' membri tal-oppożizzjoni Moldava, speċifikament is-sindku ta' Chişinău, Dorin Chirtoacă, il-mexxej tal-partit liberali, Vladimir Filat, u l-president tal-alleanza «Moldova Noastră», Serafim Urechean.

Petr Nečas (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel dikjarazzjoni.

PRESIDENT: Mechtild ROTHE
Viċi President

Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Marian-Jean Marinescu f'isem il-Grupp PPE-DE, Marianne Mikko f'isem il-Grupp PSE, Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp IND/DEM, u Adrian Severin.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Anna Ibrisagic, Victor Boştinaru, Maria Petre, Alexandru Nazare, Charles Tannock u Paul Rübig.

Tkellmu: Petr Nečas u Olli Rehn.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: prochaine période de session .


16. Il-konsolidament tal-istabilità u tal-prosperità fil-Balkani tal-Punent - Sitwazzjoni fil-Bosnja u l-Ħerzegovina (dibattitu)

Rapport dwar il-konsolidament tal-istabilità u tal-prosperità fil-Balkani tal-Punent [2008/2200(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Anna Ibrisagic (A6-0212/2009)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Sitwazzjoni fil-Bosnja u l-Ħerzegovina

Anna Ibrisagic ippreżentat ir-rapport tagħha.

Petr Nečas (President fil-kariga tal-Kunsill) u Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Bastiaan Belder (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA) u Doris Pack f'isem il-Grupp PPE-DE.

PRESIDENT: Manuel António dos SANTOS
Viċi President

Tkellmu: Hannes Swoboda f'isem il-Grupp PSE, Johannes Lebech f'isem il-Grupp ALDE, Paul Marie Coûteaux f'isem il-Grupp IND/DEM, Charles Tannock, Libor Rouček u Jules Maaten.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Pierre Pribetich, Angelika Beer, Erik Meijer u Marusya Ivanova Lyubcheva.

Tkellmu: Petr Nečas, Olli Rehn u Anna Ibrisagic.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Doris Pack, f'isem il-Kumitat AFET, dwar il-qagħda fil-Bożnja (B6-0183/2009).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.24 tal- Minuti ta' 24.4.2009 .


17. Non-proliferazzjoni tal-armi nukleari u l-ġejjieni tat-Trattat dwar in-Non-Proliferazzjoni tal-Armi Nukleari (NPT) (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kunsill dwar in-non-proliferazzjoni tal-armi nukleari u l-ġejjieni tat-Trattat dwar in-Non-Proliferazzjoni tal-Armi Nukleari (NPT) [2008/2324(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Angelika Beer (A6-0234/2009)

Angelika Beer ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellmu: Petr Nečas (President fil-kariga tal-Kunsill) u Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Josef Zieleniec f'isem il-Grupp PPE-DE, Ana Maria Gomes f'isem il-Grupp PSE, Janusz Onyszkiewicz f'isem il-Grupp ALDE, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Tobias Pflüger f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philip Claeys Membru mhux affiljat, Karl von Wogau, Petr Nečas, Olli Rehn u Angelika Beer.

Tkellmu: Petr Nečas, Olli Rehn u Angelika Beer.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.25 tal- Minuti ta' 24.4.2009 .


18. Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet ta' persuni b’Diżabilità - Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità * - Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità (Protokoll mhux Obbligatorju) * (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet ta' persuni b’Diżabilità

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, mill-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabbiltà [COM(2008)0530 - C6-0116/2009 - 2008/0170(CNS)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Rumiana Jeleva (A6-0229/2009)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, mill-Komunità Ewropea, tal-Protokoll Fakultattiv għall-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabbiltà [COM(2008)0530 - C6-0117/2009 - 2008/0171(CNS)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Rumiana Jeleva (A6-0230/2009)

Petr Nečas (President fil-kariga tal-Kunsill) u Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Rumiana Jeleva ppreżentat ir-rapporti tagħha.

Tkellmu: Hiltrud Breyer (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Rovana Plumb f'isem il-Grupp PSE, Elizabeth Lynne f'isem il-Grupp ALDE, Elisabeth Schroedter f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Richard Howitt.

Tkellmet skont il-proċedura "catch the eye" Ilda Figueiredo.

Tkellmu: Petr Nečas, Olli Rehn u Rumiana Jeleva.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Jan Andersson u Rumiana Jeleva, f'isem il-Kumitat EMPL, dwar il-konklużjoni, min-naħa tal-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità u tal-Protokoll mhux Obligatorju marbut magħha (B6-0194/2009).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.4 tal- Minuti ta' 24.4.2009 u punt 7.5 tal- Minuti ta' 24.4.2009 .


PRESIDENT: Diana WALLIS
Viċi President

19. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kunsill)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kunsill (B6-0227/2009).

Il-mistoqsija 1 giet irtirata.

Mistoqsija 2 (Gay Mitchell): Retorika anti-Lisbona.

Petr Nečas (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Richard Corbett u Christopher Heaton-Harris.

Mistoqsija 3 (Manuel Medina Ortega): Tassazzjoni doppja

Petr Nečas wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Manuel Medina Ortega, Syed Kamall u Paul Rübig.

Il-mistoqsija 4 giet irtirata.

Mistoqsija 5 (Marian Harkin): Laħam tat-tjur.

Petr Nečas wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Marian Harkin u Avril Doyle.

Il-mistoqsijiet 6 u 7 ġew irtirati.

Il-mistoqsija 8 skadiet minħabba li l-awtur tagħha ma kienx preżenti.

Mistoqsija 9 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Ġlieda kontra l-kriżi u intrapriżi ta' daqs żgħir u medju.

Petr Nečas wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Mistoqsija 10 (Avril Doyle): Riżultati tal-Kunsill tar-Rebbiegħa dwar il-finanzjament ta' ftehima globali fil-qasam tal-klima.

Petr Nečas wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Avril Doyle.

Il-President ikkumenta dwar l-organizzazzjoni tal-Ħin tal-Mistoqsijiet.

Il-mistoqsijiet 11 sa 27 li, minħabba n-nuqqas ta' ħin, ma rċivewx tweġiba se jirċievu tweġibiet bil-miktub (Ara l-Anness għar-Rapport Verbatim).

Il-ħin tal-mistoqsijiet allokat għall-Kunsill intemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 20.10
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00 )

PRESIDENT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

20. Rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati ma' l-enerġija (tfassil mill-ġdid) ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta' rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati ma' l-enerġija (tfassil mill-ġdid) [COM(2008)0399 - C6-0277/2008 - 2008/0151(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Magor Imre Csibi (A6-0096/2009)

Magor Imre Csibi ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Anders Wijkman f'isem il-Grupp PPE-DE, Dorette Corbey f'isem il-Grupp PSE, Holger Krahmer f'isem il-Grupp ALDE, Satu Hassi f'isem il-Grupp Verts/ALE, Günter Verheugen u Magor Imre Csibi.

Tkellmu: Günter Verheugen u Magor Imre Csibi.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.11 tal- Minuti ta' 24.4.2009 .


21. Kundizzjonijiet armonizzati għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-kostruzzjoni ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi kundizzjonijiet armonizzati għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-kostruzzjoni [COM(2008)0311 - C6-0203/2008 - 2008/0098(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Catherine Neris (A6-0068/2009)

Catherine Neris ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellem Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Den Dover (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Zita Pleštinská f'isem il-Grupp PPE-DE, Jan Cremers f'isem il-Grupp PSE, Janelly Fourtou f'isem il-Grupp ALDE, Andreas Schwab u Catherine Neris.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.12 tal- Minuti ta' 24.4.2009 .


22. It-tassazzjoni fuq id-dħul mit-tfaddil fil-forma ta' pagamenti ta' mgħax * - Is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tal-evażjoni tat-taxxa marbuta mal-importazzjoni u ma' tranżazzjonijiet oħra transkonfinali * (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/48/KE dwar it-tassazzjoni ta' riżervi fuq id-dħul fil-forma ta' pagamenti ta' mgħax. [COM(2008)0727 - C6-0464/2008 - 2008/0215(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Benoît Hamon (A6-0244/2009)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tal-evażjoni tat-taxxa marbuta mal-importazzjoni u ma' tranżazzjonijiet oħra transkonfinali [COM(2008)0805 - C6-0039/2009 - 2008/0228(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Cornelis Visser (A6-0189/2009)

Benoît Hamon u Cornelis Visser ippreżentaw ir-rapporti.

PRESIDENT: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi President

Tkellem László Kovács (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Eva-Riitta Siitonen (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Astrid Lulling f'isem il-Grupp PPE-DE, Kristian Vigenin f'isem il-Grupp PSE, Bilyana Ilieva Raeva f'isem il-Grupp ALDE, Nils Lundgren f'isem il-Grupp IND/DEM, Ieke van den Burg, László Kovács, Benoît Hamon u Astrid Lulling li għamlet starrija personali wara l-intervent ta' Benoît Hamon.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.17 tal- Minuti ta' 24.4.2009 u punt 7.18 tal- Minuti ta' 24.4.2009 .


23. Il-problema tal-profiling, b'mod partikulari fuq bażi ta' etniċità u razza, fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, fl-infurzar tal-liġi, l-immigrazzjoni u l-kontroll tad-dwana u tal-fruntieri. (dibattitu)

Rapport li fih proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kunsill dwar il-problema tal-profiling, b'mod partikulari fuq bażi ta' etniċità u razza, fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, fl-infurzar tal-liġi, l-immigrazzjoni u l-kontroll tad-dwana u tal-fruntieri [2008/2020(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Sarah Ludford (A6-0222/2009)

Sarah Ludford ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellem László Kovács (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Claude Moraes f'isem il-Grupp PSE, Carl Schlyter f'isem il-Grupp Verts/ALE u Emine Bozkur.

Tkellmu: László Kovács u Sarah Ludford.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.6 tal- Minuti ta' 24.4.2009 .


24. Statistika dwar prodotti gћall-ћarsien tal-pjanti ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari relattiva għal pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistiċi li jikkonċernaw l-prodotti gћall-ћarsien tal-pjanti [11120/2/2008 - C6-0004/2009 - 2006/0258(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Bart Staes (A6-0256/2009)

Bart Staes ippreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Tkellem László Kovács (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Anne Laperrouze f'isem il-Grupp ALDE, u Bart Staes.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.10 tal- Minuti ta' 24.4.2009 .


25. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Modifika tar-Regoli ta' Proċedura

- Adattament tar-Regoli ta' Proċedura għat-Trattat ta' Liżbona (2009/2029(REG))

(opinjoni: BUDG)


26. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 423.627/OJVE).


27. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.05.

Klaus Welle

Martine Roure

Segretarju Ġenerali

Viċi-president


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antochi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Bautista, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podimata, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza