Index 
Proces-verbal
PDF 266kWORD 210k
Joi, 23 aprilie 2009 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere ***I (dezbatere)
 4.Siguranţa pacienţilor * (dezbatere)
 5.Acţiunea europeană în domeniul bolilor rare * (dezbatere)
 6.Votare
  6.1.Descărcarea de gestiune 2007: Parlamentul European (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.2.Descărcarea de gestiune 2007: Curtea de Justiţie (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.3.Descărcarea de gestiune 2007: Curtea de Conturi (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.4.Descărcarea de gestiune 2007: Ombudsmanul (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.5.Descărcarea de gestiune 2007: Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.6.Descărcarea de gestiune 2007: Eurojust (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.7.Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Medicamente (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.8.Descărcare de gestiune 2007: Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.9.Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.10.Descărcarea de gestiune 2007: Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.11.Descărcarea de gestiune 2007: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.12.Descărcarea de gestiune 2007: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale CEDEFOP (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.13.Descărcarea de gestiune 2007: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.14.Descărcare de gestiune 2007: Consiliul (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.15.Gestiunea financiară şi controlul agenţiilor UE (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
 7.Urări de bun venit
 8.Votare (continuare)
  8.1.Accesul la piaţa serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul (reformare) ***II (vot)
  8.2.Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier ***II (vot)
  8.3.Normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri(reformare) ***II (vot)
  8.4.Performanța energetică a clădirilor (reformare) ***I (vot)
  8.5.Agenţiile de rating al creditelor ***I (vot)
  8.6.Drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare sau pe căi navigabile interioare ***I (vot)
  8.7.Drepturile călătorilor din transportul cu autobuzul şi cu autocarul ***I (vot)
  8.8.Durata de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe ***I (vot)
  8.9.Sistemele de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi interfeţele cu alte moduri de transport ***I (vot)
  8.10.Programul Marco Polo II ***I (vot)
  8.11.Reţeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv ***I (vot)
  8.12.Drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere ***I (vot)
  8.13.Siguranţa pacienţilor * (vot)
  8.14.Acţiunea europeană în domeniul bolilor rare * (vot)
  8.15.Descărcarea de gestiune 2007: Comisia (vot)
  8.16.Descărcarea de gestiune 2007: al şaptelea, al optulea şi al nouălea Fond European de Dezvoltare (FED) (vot)
  8.17.Descărcarea de gestiune 2007: Comitetul Economic şi Social (vot)
  8.18.Descărcarea de gestiune 2007: Comitetul Regiunilor (vot)
  8.19.Descărcarea de gestiune 2007: Fundaţia Europeană de Formare (vot)
  8.20.Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor (ENISA) (vot)
  8.21.Descărcarea de gestiune 2007: Colegiul European de Poliţie (CEPOL) (vot)
  8.22.Descărcarea de gestiune 2007: Autoritatea Europeană de Supraveghere a GNSS (vot)
  8.23.Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană a Căilor Ferate (vot)
  8.24.Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă (vot)
  8.25.Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie (vot)
  8.26.Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană de Mediu (vot)
  8.27.Descărcare de gestiune 2007: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (vot)
  8.28.Descărcarea de gestiune 2007: Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (vot)
  8.29.Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (vot)
  8.30.Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (vot)
  8.31.Descărcare de gestiune 2007: Agenţia Comunitară pentru Controlul Pescuitului (vot)
  8.32.Combaterea despăduririlor şi degradării pădurilor pentru a lupta împotriva schimbărilor de climă şi diminuarea biodiversităţii (vot)
  8.33.Un plan de acţiune privind mobilitatea urbană (vot)
  8.34.Planul de acţiune pentru sisteme de transport inteligente (vot)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 11.Pachetul climă-energie şi pachetul privind transportul maritim (semnarea actelor)
 12.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 13.Concluziile Summitului G20 (dezbatere)
 14.Sprijinul pentru programul Special Olympics în Uniunea Europeană (declaraţie scrisă)
 15.Situaţia în Republica Moldova (dezbatere)
 16.Consolidarea stabilităţii şi prosperităţii în Balcanii de vest - Situaţia în Bosnia și Herțegovina (dezbatere)
 17.Neproliferarea armelor nucleare şi viitorul Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare (TNP) (dezbatere)
 18.Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap - Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap * - Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (protocol facultativ) * (dezbatere)
 19.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)
 20.Stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (reformare) ***I (dezbatere)
 21.Condiţii armonizate pentru comercializarea produselor de construcţie ***I (dezbatere)
 22.Impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi * - Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu privire la evaziunea fiscală legată de import și de alte tranzacții transfrontaliere * (dezbatere)
 23.Elaborarea de profile, în special pe baza apartenenţei etnice şi rasiale, în cadrul luptei împotriva terorismului, ordinii publice, imigraţiei, controalelor vamale şi la frontieră (dezbatere)
 24.Statistici privind produsele fitosanitare ***II (dezbatere)
 25.Decizii privind anumite documente
 26.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 27.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Depunere de documente

Au fost depuse de către deputaţi următoarele documente:

1) propuneri de rezoluţie (articolul 113 din Regulamentul de procedură):

- Cristiana Muscardini. Propunere de rezoluţie referitoare la propunerea de înfiinţare a unui organism consultativ şi de evaluare, care să menţină un standard ridicat al serviciilor prestate în cadrul sectorului de voluntariat şi al sectorului terţiar (B6-0195/2009)
retrimis fond: EMPL

2) propuneri de recomandare (articolul 114 din Regulamentul de procedură)

- Hanna Foltyn-Kubicka, UEN. Propunere de recomandare adresată Consiliului privind declararea zilei de 25 mai - „Ziua internațională a eroilor luptei împotriva totalitarismului” (B6-0196/2009)
retrimis fond: AFET
aviz: LIBE


3. Drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere [COM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: John Bowis (A6-0233/2009)

Philip Bushill-Matthews (raportor supleant ) a prezentat raportul..

Au intervenit: Daniela Filipiová (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi Androulla Vassiliou (membră a Comisiei).

Au intervenit: Iles Braghetto (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Françoise Grossetête (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Bernadette Vergnaud (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Diana Wallis (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI), Anna Záborská (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Avril Doyle, în numele Grupului PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt, în numele Grupului PSE, Jules Maaten, în numele Grupului ALDE, Salvatore Tatarella, în numele Grupului UEN, Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard, în numele Grupului GUE/NGL, Hanne Dahl, în numele Grupului IND/DEM, Jim Allister, neafiliat, Colm Burke, Guido Sacconi, Karin Riis-Jørgensen, Ewa Tomaszewska, Margrete Auken, Adamos Adamou, Urszula Krupa, Andreas Mölzer, Péter Olajos, Anne Van Lancker, Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Jens Holm, Johannes Blokland, Lydia Schenardi, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Siiri Oviir, Roberto Musacchio, Kathy Sinnott, Ria Oomen-Ruijten, María Sornosa Martínez, Holger Krahmer, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Christofer Fjellner, Åsa Westlund şi Emmanouil Angelakas.

PREZIDEAZĂ: Luigi COCILOVO
Vicepreşedinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Charles Tannock, Catiuscia Marini, Marios Matsakis, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Christel Schaldemose, Olle Schmidt şi Proinsias De Rossa.

Au intervenit: Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou şi Philip Bushill-Matthews.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.12 al PV din 23.4.2009.


4. Siguranţa pacienţilor * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de recomandare a Consiliului privind siguranța pacienților, inclusiv prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale [COM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Amalia Sartori (A6-0239/2009)

Françoise Grossetête (raportoare supleantă ) a prezentat raportul..

Au intervenit: Daniela Filipiová (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi Androulla Vassiliou (membră a Comisiei).

Au intervenit: Antonios Trakatellis, în numele Grupului PPE-DE, Linda McAvan, în numele Grupului PSE, şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE.

A intervenit conform procedurii „catch the eye”:Siiri Oviir.

Au intervenit: Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou şi Françoise Grossetête.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.13 al PV din 23.4.2009.


5. Acţiunea europeană în domeniul bolilor rare * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de recomandare a Consiliului privind o acțiune europeană în domeniul bolilor rare [COM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

Antonios Trakatellis şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Daniela Filipiová (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi Androulla Vassiliou (membră a Comisiei).

Au intervenit: Françoise Grossetête (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Peter Liese, în numele Grupului PPE-DE, Dorette Corbey, în numele Grupului PSE, Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, Hiltrud Breyer, în numele Grupului Verts/ALE, Philip Claeys, neafiliat, şi Christa Klaß.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Siiri Oviir.

Au intervenit: Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou şi Antonios Trakatellis.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.14 al PV din 23.4.2009.


PREZIDEAZĂ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.

A intervenit Daniel Cohn-Bendit care, în perspectiva votului cu privire la raportul Casaca (A6-0184/2009) referitor la descărcarea de gestiune 2007 – Parlamentul European şi în temeiul articolului 1 anexa 1 din Regulamentul de procedură, a invitat Preşedintele să solicite deputaţilor care au un interes financiar direct în chestiunea aflată în discuţie să semnaleze acest fapt.

A intervenit Gary Titley care, în temeiul articolului 28 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, a solicitat un răspuns la întrebarea pe care a adresat-o în scris Preşedintelui Parlamentului la 19 martie 2009.

A intervenit Silvana Koch-Mehrin care a mulţumit tuturor deputaţilor care au semnat declaraţia scrisă 0001/2009.

Au intervenit: Luigi Cocilovo, Hans-Peter Martin, Martin Schulz, Gerard Batten şi Ewa Tomaszewska cu privire la solicitarea prezentată de Daniel Cohn-Bendit.

Preşedintele i-a răspuns lui Gary Titley că solicitarea sa va fi transmisă Preşedintelui Parlamentului, iar lui Daniel Cohn-Bendit că orice deputat care doreşte să facă o declaraţie de interese financiare o poate face.


6.1. Descărcarea de gestiune 2007: Parlamentul European (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007
Secțiunea I, Parlamentul European [C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE DECIZIE şi PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0260)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [vezi anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


6.2. Descărcarea de gestiune 2007: Curtea de Justiţie (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007
Secțiunea IV, Curtea de Justiție [C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Søren Bo Søndergaard (A6-0151/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE DECIZIE şi PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0261)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [vezi anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


6.3. Descărcarea de gestiune 2007: Curtea de Conturi (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007
Secțiunea V, Curtea de Conturi [C6-0419/2008 – 2008/2279(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Søren Bo Søndergaard (A6-0152/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE DECIZIE şi PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0262)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [vezi anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


6.4. Descărcarea de gestiune 2007: Ombudsmanul (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007
Secțiunea VIII, Ombudsmanul European [C6-0423/2008 – 2008/2282(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Søren Bo Søndergaard (A6-0156/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE DECIZIE şi PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0263)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [vezi anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


6.5. Descărcarea de gestiune 2007: Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2007
Secţiunea IX, Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor [C6-0424/2008 – 2008/2283(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Søren Bo Søndergaard (A6-0154/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE DECIZIE şi PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0264)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [vezi anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


6.6. Descărcarea de gestiune 2007: Eurojust (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0161/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE DECIZIE şi PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0265)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [vezi anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


6.7. Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Medicamente (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0435/2008 – 2008/2262(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0162/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE DECIZIE şi PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0266)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [vezi anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


6.8. Descărcare de gestiune 2007: Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0163/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE DECIZIE şi PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0267)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [vezi anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


6.9. Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0166/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE DECIZIE şi PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0268)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [vezi anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


6.10. Descărcarea de gestiune 2007: Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0170/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE DECIZIE şi PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0269)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [vezi anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


6.11. Descărcarea de gestiune 2007: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0175/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE DECIZIE şi PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0270)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [vezi anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


6.12. Descărcarea de gestiune 2007: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale CEDEFOP (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0177/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE DECIZIE şi PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0271)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [vezi anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


6.13. Descărcarea de gestiune 2007: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0178/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE DECIZIE şi PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0272)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [vezi anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


6.14. Descărcare de gestiune 2007: Consiliul (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007
Secțiunea II, Consiliul [C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE DECIZIE şi PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0273)

Decizia privind descărcarea de gestiune este amânată.

Închiderea conturilor este astfel amânată [vezi anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de procedură].


6.15. Gestiunea financiară şi controlul agenţiilor UE (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la gestiunea financiară și controlul agențiilor UE [2008/2207(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0148/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0274)


7. Urări de bun venit

Preşedintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit delegaţiei Parlamentului irakien, conduse de Khalid Al Atiyah, prim vicepreşedinte al Camerei irakiene a reprezentanţilor, care a luat loc în tribuna oficială.


8. Votare (continuare)

8.1. Accesul la piaţa serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul (reformare) ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unor norme comune privind accesul pe piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul (reformare) [11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

(Majoritate calificată)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

POZIŢIA COMUNĂ A CONSILIULUI

Declarat aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2009)0275)


8.2. Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului [11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportoare: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

(Majoritate calificată)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

POZIŢIA COMUNĂ A CONSILIULUI

Declarat aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2009)0276)


8.3. Normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri(reformare) ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri (reformare) [11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

(Majoritate calificată)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

POZIŢIA COMUNĂ A CONSILIULUI

Declarat aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2009)0277)

Intervenţii:

Michael Gahler cu privire la desfăşurarea votului.


8.4. Performanța energetică a clădirilor (reformare) ***I (vot)

Raport Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor (reformare) [COM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2009)0278)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2009)0278)

Intervenţii:

Silvia-Adriana Ţicău (raportoare), înainte de vot, cu privire la amendamentele 57, 106, 117 şi 102, 60 litera (c), şi în timpul votului, cu privire la amendamentele 109 şi 124.


8.5. Agenţiile de rating al creditelor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind agenţiile de rating al creditelor [COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2009)0279)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2009)0279)

Intervenţii:

Jean-Paul Gauzès (raportor) înainte de vot.


8.6. Drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare sau pe căi navigabile interioare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind drepturile persoanelor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului [COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2009)0280)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2009)0280)


8.7. Drepturile călătorilor din transportul cu autobuzul şi cu autocarul ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile călătorilor din transportul cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului [COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2009)0281)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2009)0281)

Intervenţii:

Georg Jarzembowski, Eva Lichtenberger şi Gabriele Albertini (raportor), cu privire la votul referitor la amendamentele 81 şi 12.


8.8. Durata de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2006/116/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind durata de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe [COM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Brian Crowley (A6-0070/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2009)0282)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2009)0282)

Intervenţii:

Sharon Bowles, înainte de vor, a solicitat ca amendamentul 80 să fie votat ca o adăugire la amendamentul 37, şi Brian Crowley (raportor), care nu a sprijinit această solicitare.


8.9. Sistemele de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi interfeţele cu alte moduri de transport ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a cadrului pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport [COM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportoare: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2009)0283)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2009)0283)

Intervenţii:

Alexander Alvaro, înainte de vot, cu privire la desfăşurarea votului.


8.10. Programul Marco Polo II ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1692/2006 de stabilire a celui de-al doilea program „Marco Polo” de acordare a asistenţei financiare comunitare pentru îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale sistemului de transport de mărfuri („Marco Polo II”) [COM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 25)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA-PROV(2009)0284)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2009)0284)


8.11. Reţeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv [COM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 26)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA-PROV(2009)0285)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2009)0285)


8.12. Drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere [COM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: John Bowis (A6-0233/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 27)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2009)0286)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2009)0286)

Intervenţii:

- Kartika Tamara Liotard înainte de vot, cu privire la temeiul juridic (Preşedintele i-a răspuns că va lui decizia privind admisibilitatea amendamentelor în temeiul juridic după voturile cu privire la alte amendamente). Philip Bushill-Matthews (supleantul raportorului) a susţinut propunerea Preşedintelui;

- Philip Bushill-Matthews a prezentat un amendament oral la amendamentul 100 (reţinut);

- Preşedintele înainte de votul cu privire la propunerea modificată a decis să supună la vot amendamentele privind temeiul juridic;

- Philip Bushill-Matthews cu privire la aceste amendamente;

- Edward McMillan-Scott cu privire la desfăşurarea votului.


8.13. Siguranţa pacienţilor * (vot)

Raport referitor la propunerea de recomandare a Consiliului privind siguranța pacienților, inclusiv prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale [COM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Amalia Sartori (A6-0239/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 28)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA-PROV(2009)0287)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2009)0287)


8.14. Acţiunea europeană în domeniul bolilor rare * (vot)

Raport referitor la propunerea de recomandare a Consiliului privind o acțiune europeană în domeniul bolilor rare [COM(2008)0726 - C6-0455/2008 - 2008/0218(CNS)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 29)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2009)0288)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2009)0288)


8.15. Descărcarea de gestiune 2007: Comisia (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007
Secțiunea III,Comisia - Agențiile executive [SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Jean-Pierre Audy (A6-0168/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul )

PROPUNERE DE DECIZIE1

Adoptat (P6_TA(2009)0289)

PROPUNERE DE DECIZIE n° 2

Adoptat (P6_TA(2009)0289)

PROPUNERE DE DECIZIE n° 2

Adoptat P6_TA(2009)0289)

PROPUNERE DE DECIZIE n° 3

Adoptat P6_TA(2009)0289)

PROPUNERE DE DECIZIE n° 4

Adoptat (P6_TA(2009)0289)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul de procedură].

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0289)


8.16. Descărcarea de gestiune 2007: al şaptelea, al optulea şi al nouălea Fond European de Dezvoltare (FED) (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de-al șaptelea, de-al optulea și de-al nouălea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2007 [COM(2008)0490 – C6-0296/2008 – 2008/2109(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bogusław Liberadzki (A6-0159/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 31)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P6_TA(2009)0290)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul de procedură].

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0290)


8.17. Descărcarea de gestiune 2007: Comitetul Economic şi Social (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007
Secțiunea VI, Comitetul Economic și Social European [C6-0420/2008 – 2008/2280(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Søren Bo Søndergaard (A6-0155/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 32)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat P6_TA(2009)0291)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul de procedură].

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0291)


8.18. Descărcarea de gestiune 2007: Comitetul Regiunilor (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007
Secțiunea VII, Comitetul Regiunilor [C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Søren Bo Søndergaard (A6-0153/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 33)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P6_TA(2009)0292)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul de procedură].

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0292)


8.19. Descărcarea de gestiune 2007: Fundaţia Europeană de Formare (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0157/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 34)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P6_TA(2009)0293)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul de procedură].

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0293)


8.20. Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor (ENISA) (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0158/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 35)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P6_TA(2009)0294)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul de procedură].

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0294)


8.21. Descărcarea de gestiune 2007: Colegiul European de Poliţie (CEPOL) (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0160/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 36)

PROPUNERE DE DECIZIE

Respins

Închiderea conturilor este astfel aprobată [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul de procedură].

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0295)


8.22. Descărcarea de gestiune 2007: Autoritatea Europeană de Supraveghere a GNSS (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității de Supraveghere a GNSS European aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0446/2008 – 2008/2273(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0164/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 37)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P6_TA(2009)0296)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul de procedură].

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat P6_TA(2009)0296)


8.23. Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană a Căilor Ferate (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene a Căilor Ferate aferent exerciţiului financiar 2007 [C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0165/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 38)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P6_TA(2009)0297)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul de procedură].

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0297)


8.24. Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0167/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 39)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P6_TA(2009)0298)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul de procedură].

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0298)


8.25. Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Reconstrucție aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0429/2008 – 2008/2256(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0169/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 40)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P6_TA(2009)0299)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul de procedură].

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0299)


8.26. Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană de Mediu (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0171/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 41)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P6_TA(2009)0300)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul de procedură].

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0300)


8.27. Descărcare de gestiune 2007: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0172/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 42)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P6_TA(2009)0301)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul de procedură].

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0301)


8.28. Descărcarea de gestiune 2007: Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0428/2008 – 2008/2255(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0173/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 43)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P6_TA(2009)0302)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul de procedură].

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0302)


8.29. Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0174/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 44)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P6_TA(2009)0303)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul de procedură].

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0303)


8.30. Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0176/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 45)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P6_TA(2009)0304)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul de procedură].

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0304)


8.31. Descărcare de gestiune 2007: Agenţia Comunitară pentru Controlul Pescuitului (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2007 [C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Christofer Fjellner (A6-0179/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 46)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P6_TA(2009)0305)

Închiderea conturilor este astfel aprobată [a se vedea anexa V articolul 5 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul de procedură].

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0305)


8.32. Combaterea despăduririlor şi degradării pădurilor pentru a lupta împotriva schimbărilor de climă şi diminuarea biodiversităţii (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0191/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 47)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0306)


8.33. Un plan de acţiune privind mobilitatea urbană (vot)

Raport referitor la un plan de acţiune privind mobilitatea urbană [2008/2217(INI)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Gilles Savary (A6-0199/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 48)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0307)


8.34. Planul de acţiune pentru sisteme de transport inteligente (vot)

Raport privind Planul de acțiune pentru sisteme de transport inteligente [2008/2216(INI)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportoare: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 49)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0308)


9. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Paulo Casaca - A6-0184/2009

Jim Allister, Richard Corbett, Astrid Lulling, Zuzana Roithová

Raport Søren Bo Søndergaard - A6-0150/2009

Richard Corbett

Raport Christofer Fjellner - A6-0148/2009

Daniel Hannan

Recomandare pentru a doua lectură Mathieu Grosch - A6-0215/2009

Siiri Oviir

Recomandare pentru a doua lectură Silvia-Adriana Ţicău - A6-0210/2009

Siiri Oviir

Recomandare pentru a doua lectură Mathieu Grosch - A6-0211/2009

Siiri Oviir

Raport Silvia-Adriana Ţicău - A6-0254/2009

Siiri Oviir, Syed Kamall

Raport Jean-Paul Gauzès - A6-0191/2009

Siiri Oviir, Daniel Hannan

Raport Michel Teychenné - A6-0209/2009

Siiri Oviir

Raport Gabriele Albertini - A6-0250/2009

Siiri Oviir

Raport Brian Crowley - A6-0070/2009

Siiri Oviir, Zuzana Roithová

Raport Anne E. Jensen - A6-0226/2009

Siiri Oviir, Brigitte Fouré

Raport Ulrich Stockmann - A6-0217/2009

Siiri Oviir

Raport Petr Duchoň - A6-0220/2009

Siiri Oviir, Brigitte Fouré

Raport John Bowis - A6-0233/2009

Siiri Oviir, Syed Kamall

Raport Amalia Sartori - A6-0239/2009

Siiri Oviir

Raport Antonios Trakatellis - A6-0231/2009

Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Bernd Posselt

Raport Jean-Pierre Audy - A6-0168/2009

Ingeborg Gräßle

Raport Gilles Savary - A6-0199/2009

Siiri Oviir

Raport Anne E. Jensen - A6-0227/2009

Siiri Oviir


10. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 14.55, a fost reluată la 15.00.)

PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

11. Pachetul climă-energie şi pachetul privind transportul maritim (semnarea actelor)

Preşedintele şi Petr Nečas (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) au făcut scurte declaraţii.

După ce i-a invitat pe Olli Rehn (membru al Comisiei) şi pe raportori să i se alăture, Preşedintele, împreună cu Petr Nečas, au procedat la semnarea „Pachetului climă-energie”, precum şi a Pachetului privind transportul maritim.


12. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


13. Concluziile Summitului G20 (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Concluziile Summitului G20

Petr Nečas (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a făcut declaraţia.

PREZIDEAZĂ: Gérard ONESTA
Vicepreşedinte

A intervenit Pervenche Berès, cu privire la derularea dezbaterii.

Olli Rehn (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE-DE, Poul Nyrup Rasmussen, în numele Grupului PSE, Margarita Starkevičiūtė, în numele Grupului ALDE, Roberts Zīle, în numele Grupului UEN, Caroline Lucas, în numele Grupului Verts/ALE, Francis Wurtz, în numele Grupului GUE/NGL, Jana Bobošíková, neafiliată, Othmar Karas, Elisa Ferreira, Rebecca Harms, Hans-Peter Martin, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès şi Antolín Sánchez Presedo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Danutė Budreikaitė şi Bart Staes.

Au intervenit: Petr Nečas şi Olli Rehn.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Cristiana Muscardini, Guntars Krasts şi Roberta Angelilli, în numele Grupului UEN, referitoare la reuniunea G20 de la Londra din 2 aprilie 2009 (B6-0185/2009),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni şi Pierre Jonckheer, în numele Grupului Verts/ALE, privind reuniunea G20 de la Londra din 2 aprilie 2009 (B6-0186/2009),

- Gunnar Hökmark, în numele Grupului PPE-DE, referitoare la rezultatul reuniunii G20 de la Londra din 2 aprilie 2009 (B6-0187/2009),

- Graham Watson, Wolf Klinz şi Margarita Starkevičiūtė, în numele Grupului ALDE, privind reuniunea G20 de la Londra din 2 aprilie 2009 (B6-0188/2009),

- Martin Schulz, Harlem Désir, Robert Goebbels, Pervenche Berès şi Elisa Ferreira, în numele Grupului PSE, referitoare la concluziile reuniunii G20 (B6-0189/2009),

- Francis Wurtz şi Sahra Wagenknecht, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la concluziile summitului G20 (B6-0190/2009).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.22 al PV din 24.4.2009.


14. Sprijinul pentru programul Special Olympics în Uniunea Europeană (declaraţie scrisă)

Declaraţia scrisă 1/2009 depusă de deputaţii Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski şi Janusz Wojciechowski privind sprijinul pentru programul Special Olympics în Uniunea Europeană a întrunit semnăturile majorităţii membrilor care compun Parlamentul; prin urmare, în conformitate cu articolul 116 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, va fi transmisă destinatarilor săi şi va fi publicată, împreună cu numele semnatarilor, în Textele adoptate în şedinţa din 5 mai 2009.


15. Situaţia în Republica Moldova (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Situaţia în Republica Moldova

Graham Watson a semnalat prezenţa în tribune a unei delegaţii a membrilor opoziţiei moldave, în special a primarului oraşului Chişinău, Dorin Chirtoacă, liderul partidului liberal, Vladimir Filat, precum şi a preşedintelui alianţei „Moldova Noastră”, Serafim Urechean.

Petr Nečas (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a făcut declaraţia.

   PREZIDEAZĂ: Mechtild ROTHE
Vicepreşedintă

Olli Rehn (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Marian-Jean Marinescu, în numele Grupului PPE-DE, Marianne Mikko, în numele Grupului PSE, Graham Watson, în numele Grupului ALDE, Bastiaan Belder, în numele Grupului IND/DEM, şi Adrian Severin.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Ibrisagic, Victor Boştinaru, Maria Petre, Alexandru Nazare, Charles Tannock şi Paul Rübig.

Au intervenit: Petr Nečas şi Olli Rehn.

Propunerile de rezoluţie care trebuie depuse în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură vor fi anunţate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea sesiune.


16. Consolidarea stabilităţii şi prosperităţii în Balcanii de vest - Situaţia în Bosnia și Herțegovina (dezbatere)

Raport referitor la consolidarea stabilității și a prosperității în Balcanii de Vest [2008/2200(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Anna Ibrisagic (A6-0212/2009)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Situaţia în Bosnia și Herțegovina

Anna Ibrisagic şi-a prezentat raportul.

Petr Nečas (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Olli Rehn (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Bastiaan Belder (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA) şi Doris Pack, în numele Grupului PPE-DE.

PREZIDEAZĂ: Manuel António dos SANTOS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE, Johannes Lebech, în numele Grupului ALDE, Paul Marie Coûteaux, în numele Grupului IND/DEM, Charles Tannock, Libor Rouček şi Jules Maaten.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Pierre Pribetich, Angelika Beer, Erik Meijer şi Marusya Ivanova Lyubcheva.

Au intervenit: Petr Nečas, Olli Rehn şi Anna Ibrisagic.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Doris Pack, în numele Comisiei AFET, referitoare la situația din Bosnia și Herțegovina (B6-0183/2009).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.24 al PV din 24.4.2009.


17. Neproliferarea armelor nucleare şi viitorul Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare (TNP) (dezbatere)

Raport conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind neproliferarea și viitorul Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP) [2008/2324(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Angelika Beer (A6-0234/2009)

Angelika Beer şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Petr Nečas (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Olli Rehn (membru al Comisiei).

Au intervenit: Josef Zieleniec, în numele Grupului PPE-DE, Ana Maria Gomes, în numele Grupului PSE, Janusz Onyszkiewicz, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Tobias Pflüger, în numele Grupului GUE/NGL, Philip Claeys, neafiliat, şi Karl von Wogau.

Au intervenit: Petr Nečas, Olli Rehn şi Angelika Beer.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.25 al PV din 24.4.2009.


18. Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap - Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap * - Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (protocol facultativ) * (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap

Raport referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Protocolului opțional la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap [COM(2008)0530 - C6-0116/2009 - 2008/0170(CNS)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Rumiana Jeleva (A6-0229/2009)

Raport referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Protocolului opțional la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap [COM(2008)0530 - C6-0117/2009 - 2008/0171(CNS)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Rumiana Jeleva (A6-0230/2009)

Petr Nečas (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Olli Rehn (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Rumiana Jeleva şi-a prezentat rapoartele.

Au intervenit: Hiltrud Breyer (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Rovana Plumb, în numele Grupului PSE, Elizabeth Lynne, în numele Grupului ALDE, Elisabeth Schroedter, în numele Grupului Verts/ALE, şi Richard Howitt.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Ilda Figueiredo.

Au intervenit: Petr Nečas, Olli Rehn şi Rumiana Jeleva.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Jan Andersson şi Rumiana Jeleva, în numele Comisiei EMPL, referitoare la încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și a protocolului facultativ la aceasta (B6-0194/2009).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.4 al PV din 24.4.2009 şi punctul 7.5 al PV din 24.4.2009.


PREZIDEAZĂ: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

19. Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)

Parlamentul a examinat o serie de întrebări adresate Consiliului (B6-0227/2009).

Întrebarea 1 a fost retrasă.

Întrebarea 2 (Gay Mitchell): Retorica anti-Lisabona.

Petr Nečas (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Richard Corbett şi Christopher Heaton-Harris.

Întrebarea 3 (Manuel Medina Ortega): Dubla impunere

Petr Nečas a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Manuel Medina Ortega, Syed Kamall şi Paul Rübig.

Întrebarea 4 a fost retrasă.

Întrebarea 5 (Marian Harkin): Carnea de pasăre.

Petr Nečas a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Marian Harkin şi Avril Doyle.

Întrebările 6 şi 7 au fost retrase.

Întrebarea 8 este caducă, autorul său fiind absent.

Întrebarea 9 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Lupta contra crizei şi întreprinderile mici şi mijlocii.

Petr Nečas a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Întrebarea 10 (Avril Doyle): Abordarea Consiliului de primăvară cu privire la finanţarea unui acord global în materie de climă.

Petr Nečas a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Avril Doyle.

Preşedinta a făcut un comentariu cu privire la organizarea timpului afectat întrebărilor.

Întrebările de la 11 la 27 care din lipsă de timp nu au primit răspuns vor primi răspunsuri scrise. (vezi Anexa la Stenogramă).

Timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului s-a încheiat.


(Şedinţa, suspendată la 20.10, a fost reluată la 21.00.)

PREZIDEAZĂ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

20. Stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (reformare) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (reformare) [COM(2008)0399 - C6-0277/2008 - 2008/0151(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Magor Imre Csibi (A6-0096/2009)

Magor Imre Csibi şi-a prezentat raportul.

A intervenit Günter Verheugen (vicepreşedinte al Comisiei)

Au intervenit: Anders Wijkman, în numele Grupului PPE-DE, Dorette Corbey, în numele Grupului PSE, Holger Krahmer, în numele Grupului ALDE, şi Satu Hassi, în numele Grupului Verts/ALE.

Au intervenit: Günter Verheugen şi Magor Imre Csibi

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.11 al PV din 24.4.2009.


21. Condiţii armonizate pentru comercializarea produselor de construcţie ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor de construcție [COM(2008)0311 - C6-0203/2008 - 2008/0098(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Catherine Neris (A6-0068/2009)

Catherine Neris şi-a prezentat raportul.

A intervenit Günter Verheugen (vicepreşedinte al Comisiei)

Au intervenit: Den Dover (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Zita Pleštinská, în numele Grupului PPE-DE, Jan Cremers, în numele Grupului PSE, Janelly Fourtou, în numele Grupului ALDE, Andreas Schwab şi Catherine Neris.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.12 al PV din 24.4.2009.


22. Impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi * - Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu privire la evaziunea fiscală legată de import și de alte tranzacții transfrontaliere * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2003/48/CE privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi [COM(2008)0727 - C6-0464/2008 - 2008/0215(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Benoît Hamon (A6-0244/2009)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu privire la evaziunea fiscală legată de import și de alte tranzacții transfrontaliere [COM(2008)0805 - C6-0039/2009 - 2008/0228(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Cornelis Visser (A6-0189/2009)

Benoît Hamon şi Cornelis Visser şi-au prezentat rapoartele.

PREZIDEAZĂ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

A intervenit László Kovács (membru al Comisiei).

Au intervenit: Eva-Riitta Siitonen (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI), Astrid Lulling, în numele Grupului PPE-DE, Kristian Vigenin, în numele Grupului PSE, Bilyana Ilieva Raeva, în numele Grupului ALDE, Nils Lundgren, în numele Grupului IND/DEM, Ieke van den Burg, László Kovács, Benoît Hamon şi Astrid Lulling cu privire la o chestiune de ordin personal ca urmare a intervenţiei lui Benoît Hamon.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.17 al PV din 24.4.2009 şi punctul 7.18 al PV din 24.4.2009.


23. Elaborarea de profile, în special pe baza apartenenţei etnice şi rasiale, în cadrul luptei împotriva terorismului, ordinii publice, imigraţiei, controalelor vamale şi la frontieră (dezbatere)

Raport conţinând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind problema elaborării profilelor, în special pe baza apartenenţei etnice şi rasiale, în cadrul luptei împotriva terorismului, aplicării legii, imigraţiei, controalelor vamale şi la frontieră [2008/2020(INI)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Sarah Ludford (A6-0222/2009)

Sarah Ludford şi-a prezentat raportul.

A intervenit László Kovács (membru al Comisiei).

Au intervenit: Claude Moraes, în numele Grupului PSE, Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, şi Emine Bozkurt.

Au intervenit: László Kovács şi Sarah Ludford.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.6 al PV din 24.4.2009.


24. Statistici privind produsele fitosanitare ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile referitoare la produsele fitosanitare [11120/2/2008 - C6-0004/2009 - 2006/0258(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Bart Staes (A6-0256/2009)

Bart Staes a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit László Kovács (membru al Comisiei).

Au intervenit: Anne Laperrouze, în numele Grupului ALDE, şi Bart Staes.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.10 al PV din 24.4.2009.


25. Decizii privind anumite documente

Modificarea Regulamentului de procedură

- Adaptarea Regulamentului de procedură la Tratatul de la Lisabona (2009/2029(REG))

(aviz: BUDG)


26. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 423.627/OJVE).


27. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.05.

Klaus Welle

Martine Roure

Secretar General

vicepreşedintă


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antochi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Bautista, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podimata, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate