Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2581(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0248/2009

Συζήτηση :

PV 24/04/2009 - 5.3
CRE 24/04/2009 - 5.3

Ψηφοφορία :

PV 24/04/2009 - 7.3
CRE 24/04/2009 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0311

Συνοπτικά πρακτικά
Παρασκευή 24 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

5.3. Ανθρωπιστική κατάσταση των ατόμων στον καταυλισμό Ashraf
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0247/2009, B6-0248/2009, B6-0249/2009, B6-0250/2009, B6-0251/2009 και B6-0254/2009

Οι Ana Maria Gomes, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Beer, Erik Meijer, Mogens Camre και Marco Cappato παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Nicholson of Winterbourne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Charles Tannock, Richard Howitt, Jan Zahradil και Paulo Casaca.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.4.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου