Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2581(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0248/2009

Συζήτηση :

PV 24/04/2009 - 5.3
CRE 24/04/2009 - 5.3

Ψηφοφορία :

PV 24/04/2009 - 7.3
CRE 24/04/2009 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0311

Συνοπτικά πρακτικά
Παρασκευή 24 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

7.3. Ανθρωπιστική κατάσταση των ατόμων στον καταυλισμό Ashraf (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0247/2009, B6-0248/2009, B6-0249/2009, B6-0250/2009, B6-0251/2009 και B6-0254/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0248/2009

(αντικαθιστά τιςB6-0248/2009, B6-0250/2009, B6-0251/2009 και B6-0254/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Alejo Vidal-Quadras, Tunne Kelam, Charles Tannock, Michael Gahler, Struan Stevenson, Bernd Posselt, Jan Zahradil και Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,
Marco Cappato, Μάριος Ματσάκης, Toomas Savi και Thierry Cornillet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Mogens Camre, Cristiana Muscardini και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,
André Brie και Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0311)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B6-0247/2009 και B6-0249/2009 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις:

Πριν από την ψηφοφορία, ο Charles Tannock για διευκρίνιση στην παράγραφο 2 (Η Πρόεδρος του απαντά ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ελέγξουν όλες τις γλωσσικές αποδόσεις).

Μετά την ψηφοφορία, ο Hans-Peter Martin ο οποίος αναφέρει ότι, κατά τη γνώμη του, ορισμένα άτομα που είναι παρόντα στο ημικύκλιο συμμετέχουν αδικαιολογήτως στις ψηφοφορίες (Η Πρόεδρος του απαντά ότι οι ισχυρισμοί του θα ελεγχθούν).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου