Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2581(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0248/2009

Debatten :

PV 24/04/2009 - 5.3
CRE 24/04/2009 - 5.3

Stemmingen :

PV 24/04/2009 - 7.3
CRE 24/04/2009 - 7.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0311

Notulen
Vrijdag 24 april 2009 - Straatsburg

7.3. Humanitaire situatie van personen die in kamp Ashraf verblijven (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B6-0247/2009, B6-0248/2009, B6-0249/2009, B6-0250/2009, B6-0251/2009 en B6-0254/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0248/2009

(ter vervanging van B6-0248/2009, B6-0250/2009, B6-0251/2009 en B6-0254/2009):

ingediend door de volgende leden:

Alejo Vidal-Quadras, Tunne Kelam, Charles Tannock, Michael Gahler, Struan Stevenson, Bernd Posselt, Jan Zahradil en Filip Kaczmarek, namens de PPE-DE-Fractie,
Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi en Thierry Cornillet, namens de ALDE-Fractie,
Mogens Camre, Cristiana Muscardini en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie,
André Brie en Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2009)0311)

(Ontwerpresoluties B6-0247/2009 en B6-0249/2009 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Charles Tannock, voorafgaand aan de stemming, voor een precisering over paragraaf 2 (de Voorzitter antwoordde dat de bevoegde diensten alle taalversies zouden verifiëren).

Hans-Peter Martin, na de stemming, die opmerkte dat volgens hem bepaalde personen die thans in de vergaderzaal aanwezig waren, op onregelmatige wijze aan de stemmingen deelnamen (de Voorzitter antwoordde dat zijn aantijgingen zouden worden geverifieerd).

Juridische mededeling - Privacybeleid