Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0248(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0257/2009

Rozpravy :

PV 05/05/2009 - 3
CRE 05/05/2009 - 3

Hlasování :

PV 06/05/2009 - 6.1
CRE 06/05/2009 - 6.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0360

Zápis
Úterý, 5. května 2009 - Štrasburk

3. Sítě a služby elektronických komunikací, ochrana soukromí a ochrana spotřebitele ***II – Sítě a služby elektronických komunikací ***II – Zřízení Úřadu evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Kanceláře ***II – Frekvenční pásma vyhrazená pro mobilní komunikace ***I (rozprava)
CRE

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele [16497/1/2008 - C6-0068/2009 - 2007/0248(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Malcolm Harbour (A6-0257/2009)

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací [16496/1/2008 - C6-0066/2009 - 2007/0247(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Catherine Trautmann (A6-0272/2009)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje přijatého Radou k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení skupiny evropských regulačních orgánů v oblasti telekomunikací (GERT) [16498/1/2008 - C6-0067/2009 - 2007/0249(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Pilar del Castillo Vera (A6-0271/2009)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství [KOM(2008)0762 - C6-0452/2008 - 2008/0214(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6-0276/2009)

Malcolm Harbour, Catherine Trautmann a Pilar del Castillo Vera uvedli doporučení pro druhé čtení.

Francisca Pleguezuelos Aguilar uvedla zprávu.

Vystoupila Viviane Reding (členka Komise).

Vystoupili: Angelika Niebler za skupinu PPE-DE, Erika Mann za skupinu PSE, Cristian Silviu Buşoi za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, Bruno Gollnisch nezařazený, Bernadette Vergnaud, Alexander Alvaro, David Hammerstein, Mary Lou McDonald, Hanne Dahl, Luca Romagnoli, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Fiona Hall, Godfrey Bloom, Paul Rübig, Evelyne Gebhardt, Anne Laperrouze, Bernard Wojciechowski, Giles Chichester, Hannes Swoboda, Sophia in 't Veld, Erna Hennicot-Schoepges a Edit Herczog.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mechtild ROTHE
místopředsedkyně

Vystoupili: Silvia-Adriana Ţicău, Charlotte Cederschiöld, Jacques Toubon, Syed Kamall a Christofer Fjellner.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupila Helga Trüpel.

Vystoupili: Viviane Reding, Malcolm Harbour, Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera a Francisca Pleguezuelos Aguilar.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.1 zápisu ze dne 6.5.2009, bod 6.2 zápisu ze dne 6.5.2009, bod 6.3 zápisu ze dne 6.5.2009 a bod 6.4 zápisu ze dne 6.5.2009.

Vystoupil Carl Schlyter pour déplorer l'absence du Conseil.

Právní upozornění - Ochrana soukromí