Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0229(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0208/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0208/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.6
CRE 05/05/2009 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0341

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο

5.6. Ανάκτηση ατμών βενζίνης κατά τον ανεφοδιασμό μηχανοκίνητων οχημάτων ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού επιβατικών οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων [COM(2008)0812 - C6-0470/2008 - 2008/0229(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Δημήτριος Παπαδημούλης (A6-0208/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0341)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0341)

Παρεμβάσεις:

Πριν την ψηφοφορία ο Δημήτριος Παπαδημούλης (εισηγητής) προβαίνει σε δήλωση βάσει του άρθρου 131, παράγραφος 4, του κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου