Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0229(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0208/2009

Ingediende teksten :

A6-0208/2009

Debatten :

Stemmingen :

PV 05/05/2009 - 5.6
CRE 05/05/2009 - 5.6
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0341

Notulen
Dinsdag 5 mei 2009 - Straatsburg

5.6. Benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations ***I (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake fase II-benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van personenauto’s in benzinestations [COM(2008)0812 - C6-0470/2008 - 2008/0229(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Dimitrios Papadimoulis (A6-0208/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2009)0341)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0341)

Het woord werd gevoerd door:

Dimitrios Papadimoulis (rapporteur), vóór de stemming, om overeenkomstig artikel 131, lid 4, van het Reglement een verklaring af te leggen.

Juridische mededeling - Privacybeleid