Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2330(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0241/2009

Debatter :

PV 05/05/2009 - 10
CRE 05/05/2009 - 10

Omröstningar :

PV 06/05/2009 - 6.12
CRE 06/05/2009 - 6.12
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0370

Protokoll
Tisdagen den 5 maj 2009 - Strasbourg

10. Förberedelser för toppmötet om sysselsättning - Fonden för justering för globaliseringseffekter ***I - Förnyad social agenda - Aktiv inkludering av människor som är utestängda från arbetsmarknaden (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelser för toppmötet om sysselsättning

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter [KOM(2008)0867 - C6-0518/2008 - 2008/0267(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Gabriele Stauner (A6-0242/2009)

Betänkande om förnyad social agenda [2008/2330(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: José Albino Silva Peneda (A6-0241/2009)

Betänkande om aktiv inkludering av människor som är utestängda från arbetsmarknaden [2008/2335(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Jean Lambert (A6-0263/2009)

Alexandr Vondra (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Marek SIWIEC
Vice talman

José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Gabriele Stauner, José Albino Silva Peneda och Jean Lambert redogjorde för betänkandena.

Talare: Anne Ferreira (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Monica Giuntini (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Cornelis Visser (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Marie Panayotopoulos-Cassiotou (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Othmar Karas för PPE-DE-gruppen, Jan Andersson för PSE-gruppen, Ona Juknevičienė för ALDE-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Derek Roland Clark för IND/DEM-gruppen, Carl Lang, grupplös, Elisabeth Morin och Jean Louis Cottigny.

ORDFÖRANDESKAP: Luisa MORGANTINI
Vice talman

Talare: Elizabeth Lynne, Ewa Tomaszewska, Sepp Kusstatscher, Roberto Musacchio, Kathy Sinnott, Juan Andrés Naranjo Escobar, Gabriela Creţu, Philip Bushill-Matthews, Proinsias De Rossa, Anja Weisgerber, Stephen Hughes, Oldřich Vlasák och Jan Cremers.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": David Casa, Colm Burke, Katrin Saks och Theodor Dumitru Stolojan.

Talare: Alexandr Vondra, Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen), Gabriele Stauner, José Albino Silva Peneda och Jean Lambert.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 6.5.2009, punkt 6.12 i protokollet av den 6.5.2009 och punkt 6.13 i protokollet av den 6.5.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy