Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0180(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0185/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0185/2009

Keskustelut :

PV 05/05/2009 - 15
CRE 05/05/2009 - 15

Äänestykset :

PV 06/05/2009 - 6.11
CRE 06/05/2009 - 6.11
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0369

Pöytäkirja
Tiistai 5. toukokuuta 2009 - Strasbourg

15. Eläinten suojelu lopettamisen yhteydessä * (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi eläinten suojelusta lopettamisen yhteydessä [KOM(2008)0553 - C6-0451/2008 - 2008/0180(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Janusz Wojciechowski (A6-0185/2009)

Janusz Wojciechowski esitteli laatimansa mietinnön.

Androulla Vassiliou (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jens Holm (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sebastiano Sanzarello PPE-DE-ryhmän puolesta, Rosa Miguélez Ramos PSE-ryhmän puolesta, Zdzisław Zbigniew Podkański UEN-ryhmän puolesta, Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta, Maria Petre ja Neil Parish.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marios Matsakis ja Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.

Puheenvuorot: Androulla Vassiliou ja Janusz Wojciechowski.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.5.2009, kohta 6.11.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö