Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0180(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0185/2009

Ingivna texter :

A6-0185/2009

Debatter :

PV 05/05/2009 - 15
CRE 05/05/2009 - 15

Omröstningar :

PV 06/05/2009 - 6.11
CRE 06/05/2009 - 6.11
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0369

Protokoll
Tisdagen den 5 maj 2009 - Strasbourg

15. Skydd av djur vid tidpunkten för avlivning * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets förordning om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning [KOM(2008)0553 - C6-0451/2008 - 2008/0180(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Janusz Wojciechowski (A6-0185/2009)

Janusz Wojciechowski redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen).

Talare: Jens Holm (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Sebastiano Sanzarello för PPE-DE-gruppen, Rosa Miguélez Ramos för PSE-gruppen, Zdzisław Zbigniew Podkański för UEN-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, Maria Petre och Neil Parish.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Marios Matsakis och Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.

Talare: Androulla Vassiliou och Janusz Wojciechowski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.11 i protokollet av den 6.5.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy