Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Antradienis, 2009 m. gegužės 5 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Elektroninių ryšių tinklas ir paslaugos, privataus gyvenimo ir vartotojų apsauga ***II. Elektroninių ryšių tinklas ir paslaugos ***II. Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (EERRI) ir Biuras ***II. Dažnių juostos judriajam ryšiui ***I (diskusijos)
 4.Sunaudojamos energijos nurodymas ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (nauja redakcija) ***I (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą, nuostatų dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų pakeitimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
5.2.Prašymas ginti Aldo Patriciello imunitetą ir privilegijas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
5.3.Prašymas ginti Umberto Bossi imunitetą ir privilegijas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
5.4.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
5.5.Rekomendacija Komisijai dėl skundo 185/2005/ELB (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
5.6.Benzino garų grąžinimas degalinėse variklinių transporto priemonių bakus pildant degalų ***I (balsavimas)
  
5.7.Galimybė visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais ***I (galutinis balsavimas)
  
5.8.Asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimas ***I (balsavimas)
  
5.9.Prekyba produktais iš ruonių ***I (balsavimas)
  
5.10.Mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsauga ***I (balsavimas)
  
5.11.Tarša iš laivų ir sankcijos už pažeidimus ***I (balsavimas)
  
5.12.Sunaudojamos energijos nurodymas ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (nauja redakcija) ***I (balsavimas)
  
5.13.Europos Parlamento 2010 finansinių metų sąmatos (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9.Rengimasis Vadovų tarybos posėdžiui (2009 m. birželio 18–19 d.) (diskusijos)
 10.Pasirengimas aukščiausiojo lygio susitikimui užimtumo klausimais - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas ***I - Atnaujinta socialinė darbotvarkė - Iš darbo rinkos išstumtų asmenų aktyvi įtrauktis (diskusijos)
 11.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 12.Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą
 13.Rožiniai vynai ir leistina enologinė praktika (diskusijos)
 14.Demokratinis procesas Turkijoje (diskusijos)
 15.Gyvūnų apsauga juos žudant * (diskusijos)
 16.Darbo tvarkos taisyklių bendra peržiūra (diskusijos)
 17.Darbo tvarkos taisyklių straipsnių dėl peticijų peržiūra (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (175 kb) Dalyvių sąrašas (63 kb)    Vardinio balsavimo rezultatai (1612 kb) 
 
Protokolas (129 kb) Dalyvių sąrašas (24 kb) Balsavimo rezultatai (517 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (1294 kb) 
 
Protokolas (217 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (641 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (1173 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika