Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Otrdiena, 2009. gada 5. maijs - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)
 3.Elektronisko sakaru tīkli un pakalpojumi, privātās dzīves un patērētāju tiesību aizsardzība ***II - Elektronisko komunikāciju tīkli un pakalpojumi ***II - Eiropas Telekomunikāciju regulatoru organizācija ***II - Frekvenču joslas, kas rezervējamas mobilajiem sakariem ***I (debates)
 4.Enerģijas norādīšana ražojumiem, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (pārstrādātā versija) ***I (debates)
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju attiecībā uz mājputnu gaļas tirdzniecības standartiem * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.2.Pieprasījums aizstāvēt Aldo Patriciello deputāta imunitāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.3.Pieprasījums aizstāvēt Umberto Bossi imunitāti un privilēģijas (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.4.Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošana (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.5.Ieteikums Eiropas Komisijai saistībā ar sūdzību Nr. 185/2005/ELB (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.6.Benzīna tvaiku uztveršana degvielas uzpildes stacijās, uzpildot degvielu vieglajos automobiļos ***I (balsošana)
  
5.7.Publiska piekļuve Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem ***I (galīgais balsojums)
  
5.8.Darba laika organizēšana personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi ***I (balsošana)
  
5.9.Tirdzniecība ar izstrādājumiem, kas iegūti no roņveidīgajiem ***I (balsošana)
  
5.10.Zinātnes vajadzībām izmantojamo dzīvnieku aizsardzība ***I (balsošana)
  
5.11.Kuģu radītais piesārņojums un sankciju ieviešana par pārkāpumiem ***I (balsošana)
  
5.12.Enerģijas norādīšana ražojumiem, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (pārstrādātā versija) ***I (balsošana)
  
5.13.Eiropas Parlamenta 2010. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme (balsošana)
 6.Balsojuma skaidrojumi
 7.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Eiropadomes sanāksmes sagatavošana (2009. gada 18. un 19. jūnijs) (debates)
 10.Gatavošanās augstākā līmeņa sanāksmei par nodarbinātības jautājumiem - Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds ***I - Atjaunināta sociālā programma - Tādu cilvēku aktīva integrācija, kuri ir atstumti no darba tirgus (debates)
 11.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 12.Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti
 13.Sārtvīns un atļautā vīndarības prakse (debates)
 14.Demokrātiskais process Turcijā (debates)
 15.Dzīvnieku aizsardzība nonāvēšanas laikā * (debates)
 16.Reglamenta vispārēja pārskatīšana (debates)
 17.Reglamenta pārskatīšana attiecībā uz lūgumrakstu procedūru (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (174 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1612 kb) 
 
Protokols (128 kb) Apmeklējumu reģistrs (24 kb) Balsošanas rezultāti (538 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1068 kb) 
 
Protokols (222 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsošanas rezultāti (632 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (974 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika