Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Torek, 5. maj 2009 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Elektronska komunikacijska omrežja in storitve, varstvo zasebnosti in pravice uporabnikov ***II - Elektronska komunikacijska omrežja in storitve ***II - Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije in Urad ***II - Frekvenčni pasovi za mobilne komunikacije ***I (razprava)
 4.Navajanje porabe energije in drugih virov izdelkov, ki vplivajo na rabo energije, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (prenovitev) ***I (razprava)
 5.Čas glasovanja
  5.1.Sprememba Uredbe (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov glede tržnih standardov za perutninsko meso * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  5.2.Zahteva za zaščito imunitete Alda Patriciella (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  5.3.Zahteva za zaščito imunitete Umberta Bossija (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  5.4.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  5.5.Priporočilo Komisiji glede pritožbe št. 185/2005/ELB (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  5.6.Rekuperacija bencinskih hlapov med oskrbo motornih vozil na bencinskih servisih ***I (glasovanje)
  5.7.Dostop javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (prenovitev) ***I (končno glasovanje)
  5.8.Urejanje delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu ***I (glasovanje)
  5.9.Trgovina z izdelki iz tjulnjev ***I (glasovanje)
  5.10.Zaščita živali, ki se uporabljajo za znanstvene namene ***I (glasovanje)
  5.11.Onesnaževanje morja z ladij in uvedba kazni za kršitve ***I (glasovanje)
  5.12.Navajanje porabe energije in drugih virov izdelkov, ki vplivajo na rabo energije, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (prenovitev) ***I (glasovanje)
  5.13.Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2010 (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanja
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 9.Priprave na Evropski svet (18. in 19. junij 2009) (razprava)
 10.Priprave na Vrh o zaposlovanju - Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji ***I - Prenovljena socialna agenda - Dejavno vključevanje oseb, izključenih s trga dela (razprava)
 11.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 12.Zahteva za zaščito poslanske imunitete
 13.Rose vino in dovoljeni enološki postopki (razprava)
 14.Demokratični proces v Turčiji (razprava)
 15.Zaščita živali pri usmrtitvi * (razprava)
 16.Splošna revizija Poslovnika Evropskega parlamenta (razprava)
 17.Postopek za peticije (Sprememba naslova VIII Poslovnika) (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (173 kb) Seznam navzočih (63 kb)    Poimensko glasovanje (1612 kb) 
 
Zapisnik (125 kb) Seznam navzočih (24 kb) Izidi glasovanja (477 kb) Poimensko glasovanje (1297 kb) 
 
Zapisnik (213 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanja (617 kb) Poimensko glasovanje (1107 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov