Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0011(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0259/2009

Forhandlinger :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Afstemninger :

PV 06/05/2009 - 4.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0352

Protokol
Onsdag den 6. maj 2009 - Strasbourg

2. Støtte fra ELFUL til udvikling af landdistrikterne *- Støtte til økonomisk genopretning i form af finansiel støtte til projekter på energiområdet ***I - Ændring af den interinstitutionelle aftale for så vidt angår den flerårige finansielle ramme (2007-2013) (forhandling)
CRE

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) [KOM(2009)0038 - C6-0051/2009 - 2009/0011(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Petya Stavreva (A6-0259/2009)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet [KOM(2009)0035 - C6-0049/2009 - 2009/0010(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Eugenijus Maldeikis (A6-0261/2009)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår den flerårige finansielle ramme (2007-2013) [KOM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI)] - Budgetudvalget. Ordfører: Reimer Böge (A6-0278/2009)

Petya Stavreva, Eugenijus Maldeikis og Reimer Böge forelagde deres betænkninger.

Talere: Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) og Mariann Fischer Boel (medlem af Kommissionen).

Talere: Mario Mauro (ordfører for udtalelse fra BUDG) og Vicente Miguel Garcés Ramón (ordfører for udtalelse fra BUDG).

FORSÆDE: Martine ROURE
næstformand

Talere: Rumiana Jeleva (ordfører for udtalelse fra REGI), Domenico Antonio Basile (ordfører for udtalelse fra REGI), Romana Jordan Cizelj for PPE-DE-Gruppen, Hannes Swoboda for PSE-Gruppen, Donato Tommaso Veraldi for ALDE-Gruppen, Guntars Krasts for UEN-Gruppen, Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, Pedro Guerreiro for GUE/NGL-Gruppen, Patrick Louis for IND/DEM-Gruppen, Sergej Kozlík, løsgænger, Agnes Schierhuber, Gábor Harangozó, Lena Ek, Andrzej Tomasz Zapałowski, Konstantinos Droutsas, Helga Trüpel, Andreas Mölzer, Neil Parish, Catherine Guy-Quint, Jan Mulder, Inese Vaidere, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Petre, Jutta Haug, Roberts Zīle, Esther De Lange, Costas Botopoulos, Salvador Garriga Polledo, Glenis Willmott, Oldřich Vlasák og Margaritis Schinas.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lutz Goepel, Atanas Paparizov, Margarita Starkevičiūtė, Paul Rübig og Silvia-Adriana Ţicău.

Talere: Andris Piebalgs, Mariann Fischer Boel, Petya Stavreva og Eugenijus Maldeikis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.5 i protokollen af 6.5.2009, punkt 6.8 i protokollen af 6.5.2009 og punkt 4.7 i protokollen af 6.5.2009.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik