Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0011(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0259/2009

Arutelud :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Hääletused :

PV 06/05/2009 - 4.5
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0352

Protokoll
Kolmapäev, 6. mai 2009 - Strasbourg

2. Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavad maaelu arengu toetused *- Abikava majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele ***I - 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmine (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta [KOM(2009)0038 - C6-0051/2009 - 2009/0011(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Petya Stavreva (A6-0259/2009)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse abikava majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele [KOM(2009)0035 - C6-0049/2009 - 2009/0010(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Eugenijus Maldeikis (A6-0261/2009)

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta seoses mitmeaastase finantsraamistikuga (2007–2013) [KOM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Reimer Böge (A6-0278/2009)

Petya Stavreva, Eugenijus Maldeikis ja Reimer Böge tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Andris Piebalgs (komisjoni liige) ja Mariann Fischer Boel (komisjoni liige).

Sõna võtsid Mario Mauro (BUDG komisjoni arvamuse koostaja) ja Vicente Miguel Garcés Ramón (BUDG komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Martine ROURE
asepresident

Sõna võtsid Rumiana Jeleva (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Domenico Antonio Basile (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Romana Jordan Cizelj fraktsiooni PPE-DE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel, Donato Tommaso Veraldi fraktsiooni ALDE nimel, Guntars Krasts fraktsiooni UEN nimel, Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Pedro Guerreiro fraktsiooni GUE/NGL nimel, Patrick Louis fraktsiooni IND/DEM nimel, Sergej Kozlík (fraktsioonilise kuuluvuseta), Agnes Schierhuber, Gábor Harangozó, Lena Ek, Andrzej Tomasz Zapałowski, Konstantinos Droutsas, Helga Trüpel, Andreas Mölzer, Neil Parish, Catherine Guy-Quint, Jan Mulder, Inese Vaidere, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Petre, Jutta Haug, Roberts Zīle, Esther De Lange, Costas Botopoulos, Salvador Garriga Polledo, Glenis Willmott, Oldřich Vlasák ja Margaritis Schinas.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lutz Goepel, Atanas Paparizov, Margarita Starkevičiūtė, Paul Rübig ja Silvia-Adriana Ţicău.

Sõna võtsid Andris Piebalgs, Mariann Fischer Boel, Petya Stavreva ja Eugenijus Maldeikis.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.5.2009 protokolli punkt 4.5, 6.5.2009 protokolli punkt 6.8 ja 6.5.2009 protokolli punkt 4.7.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika