Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0011(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0259/2009

Keskustelut :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Äänestykset :

PV 06/05/2009 - 4.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0352

Pöytäkirja
Keskiviikko 6. toukokuuta 2009 - Strasbourg

2. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuki maaseudun kehittämiseen *- Yhteisön rahoitustukea energia-alan hankkeille koskeva talouden elvytysohjelma ***I - 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttaminen (keskustelu)
CRE

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta [KOM(2009)0038 - C6-0051/2009 - 2009/0011(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Petya Stavreva (A6-0259/2009)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön rahoitustukea energia-alan hankkeille koskevasta talouden elvytysohjelmasta [KOM(2009)0035 - C6-0049/2009 - 2009/0010(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Eugenijus Maldeikis (A6-0261/2009)

Mietintö: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta monivuotisen rahoituskehyksen osalta (muutettu ehdotus) [KOM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Reimer Böge (A6-0278/2009)

Petya Stavreva, Eugenijus Maldeikis ja Reimer Böge esittelivät laatimansa mietinnöt.

Puheenvuorot: Andris Piebalgs (komission jäsen) ja Mariann Fischer Boel (komission jäsen).

Puheenvuorot: Mario Mauro (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Vicente Miguel Garcés Ramón (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Puhetta johti
varapuhemies Martine ROURE

Puheenvuorot: Rumiana Jeleva (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Domenico Antonio Basile (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Romana Jordan Cizelj PPE-DE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta, Donato Tommaso Veraldi ALDE-ryhmän puolesta, Guntars Krasts UEN-ryhmän puolesta, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Pedro Guerreiro GUE/NGL-ryhmän puolesta, Patrick Louis IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sergej Kozlík, Agnes Schierhuber, Gábor Harangozó, Lena Ek, Andrzej Tomasz Zapałowski, Konstantinos Droutsas, Helga Trüpel, Andreas Mölzer, Neil Parish, Catherine Guy-Quint, Jan Mulder, Inese Vaidere, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Petre, Jutta Haug, Roberts Zīle, Esther De Lange, Costas Botopoulos, Salvador Garriga Polledo, Glenis Willmott, Oldřich Vlasák ja Margaritis Schinas.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lutz Goepel, Atanas Paparizov, Margarita Starkevičiūtė, Paul Rübig ja Silvia-Adriana Ţicău.

Puheenvuorot: Andris Piebalgs, Mariann Fischer Boel, Petya Stavreva ja Eugenijus Maldeikis.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.5.2009, kohta 4.5, istunnon pöytäkirja 6.5.2009, kohta 6.8 ja istunnon pöytäkirja 6.5.2009, kohta 4.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö