Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/0011(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A6-0259/2009

Viták :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Szavazatok :

PV 06/05/2009 - 4.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0352

Jegyzőkönyv
2009. május 6., Szerda - Strasbourg

2. A vidékfejlesztés támogatása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) *- Energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő program ***I - A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás módosítása (vita)
CRE

Jelentés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2009)0038 - C6-0051/2009 - 2009/0011(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Petya Stavreva (A6-0259/2009)

Jelentés az energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2009)0035 - C6-0049/2009 - 2009/0010(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Eugenijus Maldeikis (A6-0261/2009)

Jelentés a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak a többéves pénzügyi keret tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló módosított javaslatról [COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Reimer Böge (A6-0278/2009)

Petya Stavreva, Eugenijus Maldeikis és Reimer Böge előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Andris Piebalgs (a Bizottság tagja) és Mariann Fischer Boel (a Bizottság tagja).

Felszólal: Mario Mauro (a BUDG bizottság véleményének előadója) és Vicente Miguel Garcés Ramón (a BUDG bizottság véleményének előadója).

ELNÖKÖL: Martine ROURE
alelnök

Felszólal: Rumiana Jeleva (a REGI bizottság véleményének előadója), Domenico Antonio Basile (a REGI bizottság véleményének előadója), Romana Jordan Cizelj, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Donato Tommaso Veraldi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Guntars Krasts, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Pedro Guerreiro, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Patrick Louis, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Sergej Kozlík, független, Agnes Schierhuber, Gábor Harangozó, Lena Ek, Andrzej Tomasz Zapałowski, Konstantinos Droutsas, Helga Trüpel, Andreas Mölzer, Neil Parish, Catherine Guy-Quint, Jan Mulder, Inese Vaidere, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Petre, Jutta Haug, Roberts Zīle, Esther De Lange, Costas Botopoulos, Salvador Garriga Polledo, Glenis Willmott, Oldřich Vlasák és Margaritis Schinas.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lutz Goepel, Atanas Paparizov, Margarita Starkevičiūtė, Paul Rübig és Silvia-Adriana Ţicău.

Felszólal: Andris Piebalgs, Mariann Fischer Boel, Petya Stavreva és Eugenijus Maldeikis.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.5.6-i jegyzőkönyv 4.5. pont , 2009.5.6-i jegyzőkönyv 6.8. pont és 2009.5.6-i jegyzőkönyv 4.7. pont.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat