Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0011(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A6-0259/2009

Debatai :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Balsavimas :

PV 06/05/2009 - 4.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0352

Protokolas
Trečiadienis, 2009 m. gegužės 6 d. - Strasbūras

2. Parama kaimo plėtrai naudojant Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP) *. Programa, skirta ekonomikos gaivinimui teikiant Bendrijos finansinę paramą energetikos srities projektams ***I. 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo pakeitimas (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai [COM(2009)0038 - C6-0051/2009 - 2009/0011(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Petya Stavreva (A6-0259/2009)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ekonomikos gaivinimo teikiant Bendrijos finansinę paramą energetikos srities projektams programos sukūrimo [COM(2009)0035 - C6-0049/2009 - 2009/0010(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Eugenijus Maldeikis (A6-0261/2009)

Pranešimas dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo daugiametės finansinės programos (2007–2013 m.) atžvilgiu [COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Reimer Böge (A6-0278/2009)

Petya Stavreva, Eugenijus Maldeikis ir Reimer Böge pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Andris Piebalgs (Komisijos narys) ir Mariann Fischer Boel (Komisijos narė).

Kalbėjo: Mario Mauro (BUDG komiteto nuomonės referentas) ir Vicente Miguel Garcés Ramón (BUDG komiteto nuomonės referentas).

PIRMININKAVO: Martine ROURE
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Rumiana Jeleva (REGI komiteto nuomonės referentas), Domenico Antonio Basile (REGI komiteto nuomonės referentas), Romana Jordan Cizelj PPE-DE frakcijos vardu, Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu, Donato Tommaso Veraldi ALDE frakcijos vardu, Guntars Krasts UEN frakcijos vardu, Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu, Pedro Guerreiro GUE/NGL frakcijos vardu, Patrick Louis IND/DEM frakcijos vardu, Sergej Kozlík , nepriklausomas Parlamento narys, Agnes Schierhuber, Gábor Harangozó, Lena Ek, Andrzej Tomasz Zapałowski, Konstantinos Droutsas, Helga Trüpel, Andreas Mölzer, Neil Parish, Catherine Guy-Quint, Jan Mulder, Inese Vaidere, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Petre, Jutta Haug, Roberts Zīle, Esther De Lange, Costas Botopoulos, Salvador Garriga Polledo, Glenis Willmott, Oldřich Vlasák ir Margaritis Schinas.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lutz Goepel, Atanas Paparizov, Margarita Starkevičiūtė, Paul Rübig ir Silvia-Adriana Ţicău.

Kalbėjo: Andris Piebalgs, Mariann Fischer Boel, Petya Stavreva ir Eugenijus Maldeikis.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 4.5 protokolo 6.5.2009, punktas 6.8 protokolo 6.5.2009 ir punktas 4.7 protokolo 6.5.2009.

Teisinė informacija - Privatumo politika