Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/0011(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A6-0259/2009

Debates :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Balsojumi :

PV 06/05/2009 - 4.5
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0352

Protokols
Trešdiena, 2009. gada 6. maijs - Strasbūra

2. Atbalsts lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) *- Programma ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā ***I - 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgums par daudzgadu finanšu shēmu (grozījums) (debates)
CRE

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) [COM(2009)0038 - C6-0051/2009 - 2009/0011(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Petya Stavreva (A6-0259/2009).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā [COM(2009)0035 - C6-0049/2009 - 2009/0010(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Eugenijus Maldeikis (A6-0261/2009).

Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu (2007–2013) [COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI)] - Budžeta komiteja. Referents: Reimer Böge (A6-0278/2009).

Petya Stavreva, Eugenijus Maldeikis un Reimer Böge iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Andris Piebalgs (Komisijas loceklis) un Mariann Fischer Boel (Komisijas locekle).

Uzstājās Mario Mauro (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs) un Vicente Miguel Garcés Ramón (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs).

SĒDI VADA: Martine ROURE
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Rumiana Jeleva (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Domenico Antonio Basile (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Romana Jordan Cizelj PPE-DE grupas vārdā, Hannes Swoboda PSE grupas vārdā, Donato Tommaso Veraldi ALDE grupas vārdā, Guntars Krasts UEN grupas vārdā, Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā, Pedro Guerreiro GUE/NGL grupas vārdā, Patrick Louis IND/DEM grupas vārdā, Sergej Kozlík, pie grupām nepiederošs deputāts, Agnes Schierhuber, Gábor Harangozó, Lena Ek, Andrzej Tomasz Zapałowski, Konstantinos Droutsas, Helga Trüpel, Andreas Mölzer, Neil Parish, Catherine Guy-Quint, Jan Mulder, Inese Vaidere, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Petre, Jutta Haug, Roberts Zīle, Esther De Lange, Costas Botopoulos, Salvador Garriga Polledo, Glenis Willmott, Oldřich Vlasák un Margaritis Schinas.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lutz Goepel, Atanas Paparizov, Margarita Starkevičiūtė, Paul Rübig un Silvia-Adriana Ţicău.

Uzstājās Andris Piebalgs, Mariann Fischer Boel, Petya Stavreva un Eugenijus Maldeikis.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 6. maija protokola 4.5. punkts, 2009. gada 6. maija protokola 6.8. punkts un 2009. gada 6. maija protokola 4.7. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika