Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0011(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0259/2009

Debatten :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Stemmingen :

PV 06/05/2009 - 4.5
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0352

Notulen
Woensdag 6 mei 2009 - Straatsburg

2. Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) *- Programma om het economisch herstel te bevorderen via financiële bijstand van de Gemeenschap aan projecten op het gebied van energie ***I - Wijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 ten aanzien van het meerjarig financieel kader (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [COM(2009)0038 - C6-0051/2009 - 2009/0011(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Petya Stavreva (A6-0259/2009)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van een programma om het economisch herstel te bevorderen via financiële bijstand van de Gemeenschap aan projecten op het gebied van energie [COM(2009)0035 - C6-0049/2009 - 2009/0010(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Eugenijus Maldeikis (A6-0261/2009)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer ten aanzien van het meerjarig financieel kader (2007-2013) [COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Reimer Böge (A6-0278/2009)

Petya Stavreva, Eugenijus Maldeikis en Reimer Böge leiden de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs (lid van de Commissie) en Mariann Fischer Boel (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Mario Mauro (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG) en Vicente Miguel Garcés Ramón (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG).

VOORZITTER: Martine ROURE
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Rumiana Jeleva (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Domenico Antonio Basile (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Romana Jordan Cizelj, namens de PPE-DE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, Donato Tommaso Veraldi, namens de ALDE-Fractie, Guntars Krasts, namens de UEN-Fractie, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, Pedro Guerreiro, namens de GUE/NGL-Fractie, Patrick Louis, namens de IND/DEM-Fractie, Sergej Kozlík, niet-ingeschrevene, Agnes Schierhuber, Gábor Harangozó, Lena Ek, Andrzej Tomasz Zapałowski, Konstantinos Droutsas, Helga Trüpel, Andreas Mölzer, Neil Parish, Catherine Guy-Quint, Jan Mulder, Inese Vaidere, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Petre, Jutta Haug, Roberts Zīle, Esther De Lange, Costas Botopoulos, Salvador Garriga Polledo, Glenis Willmott, Oldřich Vlasák en Margaritis Schinas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lutz Goepel, Atanas Paparizov, Margarita Starkevičiūtė, Paul Rübig en Silvia-Adriana Ţicău.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs, Mariann Fischer Boel, Petya Stavreva en Eugenijus Maldeikis.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.5 van de notulen van 6.5.2009, punt 6.8 van de notulen van 6.5.2009 en punt 4.7 van de notulen van 6.5.2009.

Juridische mededeling - Privacybeleid